Geri Dön

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? (Din görevlisi,ücretli öğretmen, geçici işçi) Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 458 bin 615 sözleşmeli personel kadro hakkını kullanilir duruma geldi. Sözleşmeli öğretmen, memur, din görevlisi, sağlık görevlisi gibi personel kadroya geçebilecek. Peki sözleşmelilere kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? (Din görevlisi,ücretli öğretmen, geçici işçi) Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Kamuda çalışan sözleşmeliyi çok ilgilendiren teklif Genel Kurul'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Düzenlemenin yasalaşması ile kamuda çalışan sözleşmeliler için görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi hakler söz konusu oluyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK, YASALAŞTI MI?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için görüşmeler 19 Ocak günü Genel Kurul'da başladı ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin yasalaşması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Hemen ardından sözleşmeliye kadronun yasalaşması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?

4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınıyor.

Kadro düzenlemesi kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olmasını sağlıyor. Öte yandan kadroya geçişler ise tamamen isteğe bağlı olacak.

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor (Din görevlisi,ücretli öğretmen, geçici işçi) Sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayınlandı mı

Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınması bekleniyor. Atandıktan sonra 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak.

Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.

Yasa yürürlüğe girmesinin akabinde sözleşmeli göreve başlayanlar 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek.

Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.

28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.

Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

 SÖZLEŞMELİYE KADRODA KAPSAM DIŞI OLANLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarında proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanları kapsamıyor.