Geri Dön
Çalışan HaklarıRapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik raporu sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası sorgulama ekranı!

Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik raporu sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası sorgulama ekranı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yatırılan Geçici İş Göremezlik Raporu hastalık, hamilelik, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara ödeniyor. İstirahat raporu verilmesinin ardından sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi zaman zaman çalışanlar tarafından araştırılıyor. İşverenin SGK’ya bildirmesiyle birlikte, rapor kullanan çalışanın maaşından kesilen tutarı geri alabiliyor. Peki, Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik raporu sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası kaç günde yatar? Rapor parası nereden alınır? Rapor parası nasıl hesaplanır? Rapor parası almak için kaç gün sigortalı olmak gerekiyor? İşte rapor parası sorgulama ekranı!

Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik raporu sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası sorgulama ekranı!

SGK, sigortalı çalışanlara hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği ödemesi yapıyor. İş göremezlik raporu ödemesinden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılar alabiliyor. Rapor parası olarak da bilinen Geçici İş Göremezlik Ödeneği hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi çalışanlara veriliyor. Hastalık nedeniyle hekim tarafından verilen İstirahat raporları sonrasında çalışanlar maaşlarında yapılan kesintiyi nasıl ve nereden alacaklarını sorguluyor. Peki, , Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik raporu sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası kaç günde yatar? Rapor parası nereden alınır? Rapor parası nasıl hesaplanır? Rapor parası almak için kaç gün sigortalı olmak gerekiyor? İşte Rapor parası sorgulama!

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Kişiler herhangi bir ölüm, hastalık veya doğum gibi hallerde hekim tarafından yazılan raporlar ile SGK'dan rapor parası alabilirler.

Rapor parası için ilk olarak işveren SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır. Çalışanların hesabına PTT üzerinden yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekiyor. Çalışanlar bu süre içerisinde para çalışan tarafından alınmaz ise SGK'ya tekrar iadesi yapılıyor.

Rapor parası sorgulama ekranı için tıklayın 

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN KAÇ GÜN SİGORTALI OLMAK GEREKİYOR?

Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

RAPOR PARASI KAÇ GÜN İÇİN VERİLİYOR?

İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parası kişilerin aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. Bunun sebebi rapor parasının ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir son üç aylık prim gününe bölünüyor. Ardından çıkan sonuç ile raporlu olunan gün sayısı çarpılıyor.

Bu çıkan sonuç ayakta tedavi olunmuş ise 2 ile çarpılıp üçe bölünüyor. Yapılan bu işlemler ile rapor parası hesaplanmış olur. Ayrıca kişiler e-Devlet sistemine giriş yaparak rapor paralarını sorgulayabiliyorlar.

RAPOR PARASI NEREDEN ALINIR?

Rapor parasının alınması için ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün içerisinde girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay verir ve onaylanmasının ardından PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların ardından işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir.

RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI

Rapor parası diğer adı ile iş görmezlik ödeneği alınması için bazı şartlar gerekiyor. İlk olarak iş görmezlik raporu alınan tarihten 1 yıl önceki tarih içerisinde en az 90 gün prim yatırılması gerekiyor. 1 veya 2 gün gibi kısa sürelerde rapor alınmış ise Sosyal Güvenlik Kurumu iş görmezlik, rapor parası ödenmiyor.

Bunlar dışında alınan raporda mutlaka bir hastalık teşhisi bulunması gerekiyor. Eğer raporda bir hastalık teşhisi bulunmuyor ise SGK çalışana para ödemesi yapılmamaktadır. Bunlar ile birlikte çalışanın iş görmezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirdiğine de dikkat etmesi gerekir. Bunun sebebi iş görmezlik raporu alınan hastane kendisine yakın bir sosyal güvenlik kurumuna yapmasıdır. İş görmezlik ödeneğinin alınabilmesi için kişilerin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılmasına da dikkat etmelidir.