Geri Dön
Personel AlımıAnkara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak! İşte zabıta alımı şartları!

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak! İşte zabıta alımı şartları!

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ankara Büyükşehir Belediyesi açıktan atama yoluyla 250 zabıta memuru alacak. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı şartları!

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak! İşte zabıta alımı şartları!

Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alıyor. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'den en az 65 ve 70 puanla 250 zabıta alacak. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama ile alınacak zabıta memurları için şartlar belli oldu. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı şartları!

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alımı için adaylar, 14 Haziran 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihleri arasında mesai günlerinde istenen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere belediyeye şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecekler. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacak.

ZABITA ALIMI ŞARTLARI!

Başvuru genel şartları

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

- İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tradresi üzerinden elektronik ortamda olduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

- Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

belediye tarafından tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar

çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak İşte zabıta alımı şartları