Dinimizde alkollü içki kesin olarak yasaktır

Hüseyin Tokman adlı okurumun namazla ilgili sorusunu dünkü yazımda cevaplamıştım. Aynı okurumun, "Kur'an'da içki kesin olarak yasak edilmiş midir?" sorusunu ise bugün cevaplıyorum

Kur'ân, sarhoş eden alkollü içkileri kesin olarak yasaklamıştır. İmamı A'zam'a göre sarhoş etmeyen az miktardaki alkol içeren içkiler (bira gibi) haram değildir. Bu konuda fıkıhçılar arasında görüş ayrılığı vardır. Konuyu biraz ayrıntıyla gözden geçirelim:

Kur'ân'da kesin yasaklanan içki hamrdır. Hamr, üzümden yapılan, şarap dediğimiz alkollü içkidir. Hamr kelimesinin asıl anlamı ise örtmektir. İçilince, düşünce yetisini örttüğü için şaraba hamr denmiştir.

Hicazlılar, hangi maddeden yapılırsa yapılsın sarhoşluk veren her içkinin hamr olduğu kanaatinde bulunduklarından dolayı hamrı haram eden ayetlerle alkollü içkilerin tümünün haram olduğuna hükmetmişlerdir. Bu içkinin azı da çoğu da haramdır. Bunlar görüşlerini çeşitli rivayetlere dayandırırlar. Biri Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiği hadistir: "Üzümden yapılan şarap vardır, baldan yapılan şarap vardır, buğdaydan yapılan şarap vardır, arpadan yapılan şarap vardır."

Nü'mân ibn Beşîr de buna benzer bir hadis rivayet etmiştir: "Şarap şıradan, kuru üzümden, hurmadan, buğdaydan, dandan yapılır. Ben sizi sarhoş eden her şeyden menediyorum."

Buna benzer rivayetlerden, nebîzlerin (alkol içeren tüm içkilerin) hamr olduğu anlaşılır. Iraklılar ise yalnız üzümden yapılan alkollü içkiye hamr dediklerinden, hamr hakkındaki ayetlerle yalnız şarabın haram olduğu kanısındadırlar.

Bir çok rivayet var
Başka maddelerden yapılan içkiler, nebîz olduğundan hamn yasaklayan ayetlerin kapsamına girmez. Sünnette ise sarhoş edecek kadar nebiz içmek haram, fakat sarhoş etmeyecek kadar nebîz içmek caiz görülmüştür. Onlara göre nebîzlerde haram olan, üçüncü kadehtir. Iraklıların delilleri şöyledir:

Dilde hamr, üzümden yapılan alkollü içkinin adıdır. Sünnete gelince, Müslimde birkaç hadis vardır ki bunlar Hz. Peygamber'in, nebiz içmeye müsaade ettiğini söyler. Hz. Peygamber, çeşitli maddelerden yapılan nebizlerin karışımını (ki buna halît denir) yasaklamış, fakat yalnız bir nebîzi, başka bir nebîze karıştırmadan içmeye cevaz vermiştir.

Çünkü nebîzleri birbirine karıştırmak, sarhoşluğu çabuklaştırır. Ebû Sa'îd el-Hudrî'nin rivayetinde Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Sizden kim nebîz içerse yalnız zebîb (kuru üzüm nebîzi) yahut yalnız temr (hurma nebîzi) içsin." Tahâ-vî'nin, Ebû Musa'dan çıkardığı şu hadis de nebîzlerden yalnız sarhoşluk veren miktarın haram olduğunu gösterir: "Allah'ın Resulü, beni ve Mu'âz'ı Yemen'e gönderirken kendisine, Ya Resûlullah' dedik 'Orada buğdaydan ve arpadan yaptıkları iki içki vardır. Birine mizr, ötekine bit derler. Bunlardan içmeyelim mi?' Peygamber Aleyhisselâm, 'İçin ama sarhoş olmayın' buyurdu."

* Bu konuya yarın da devam edeceğim.

DİĞER YENİ YAZILAR