Gazete Vatan Logo

Kadir suresindeki ruh kimdir? Kadir suresinde ruh ismiyle kime işaret edilmiştir? Kadir suresi 4. ayet tefsiri

Kadir Suresi, mübarek Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırılan surelerde biri oldu. Kuran-ı Kerim'de 97. sure olarak yer alır ve içeriğinde Kadir Gecesi'nin önemi ile Kuran'ın bu gece indirilmeye başlandığı vurgulanır. Kadir Suresi, beş ayetten oluşur. İlk ayette, "Gerçekten biz, onu (Kuran'ı), Kadir Gecesi'nde indirdik." ifadesi yer alır. İşte Kadir Suresi'nin Türkçe mealini, Arapça okunuşunu, Diyanet Tefsiri'ni ve faziletini detaylarıyla haberimizde bulabilirsiniz. Pek, Kadir suresindeki ruh kimdir? Kadir suresinde ruh ismiyle kime işaret edilmiştir? Kadir suresi 4. ayet tefsiri

Kadir suresindeki ruh kimdir? Kadir suresinde ruh ismiyle kime işaret edilmiştir? Kadir suresi 4. ayet tefsiri

Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir ve beş ayetten oluşur. İsmini içeriğinde Kadir Gecesi'nden alır. Surede Kadir Gecesi'nin Kur'an'ın indirildiği gece olduğu ve önemi vurgulanır. Sure, fakirler için zenginlik, zayıflar için izzet ve şeref gibi değerler içerir. Her surenin kendine özgü özellikleri olduğu gibi, her ayetin de ayrı ayrı önemi bulunur. Sureyi okuyanlar 4. âyetteki “ruh”tan kimin kastedildiğini ise sorguluyor.

Kadir suresinde ruh ismiyle kime işaret edilmiştir?

Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki “ruh”tan maksat Cebrâil’dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha “meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet” vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren şafak sökünceye kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, –Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere– bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, “İ‘tikâf”, 1; Müslim, “İ‘tikâf”, 1-5). Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de” şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, “Da‘avât”, 84; İbn Mâce, “Duâ”, 5).

Haberin Devamı

Kadir gecesi, “kandil geceleri” denilen ve zamanla İslâm kültür tarihinde kutlu olduğuna inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en önemlisidir (geniş bilgi için bk. Halit Ünal, “Berat Gecesi”, DİA, V, 475-476; M. Sait Özervarlı-Mustafa Uzun, “Kadir Gecesi”, a.g.e., XXIV, 124-127; Nebi Bozkurt, “Kandil”, a.g.e., XXIV, 300-301).

Haberin Devamı