Gazete Vatan Logo

Kemik yaşı nedir? Kemik yaşı nasıl hesaplanır? Kemik yaşı nasıl ölçülür?

Bir bireyin yaş tespitinin yapılabilmesi için kullanılan bir yöntem olan kemik yaşı tespiti, Adli Tıp tarafından yapılıyor. Adli tıpta yaş tayini hem isteğe bağlı olarak hem de mahkeme talebi üzerine yaygın biçimde uygulanıyor. Peki, Kemik yaşı nedir? Kemik yaşı nasıl hesaplanır? Kemik yaşı nasıl ölçülür? Kemik yaşı testi gerçek yaş mıdır? Kemik yaşı testi nerede yapılır? İşte detaylar…

Kemik yaşı nedir? Kemik yaşı nasıl hesaplanır? Kemik yaşı nasıl ölçülür?

Adli tıp uygulamalarında sıkı kullanılan yöntemlerden biri kimliği bilinmeyen ve yaşı ile ilgili şüphe duyulan vakalarda yaş tespiti yapılmasıdır. Ülkemizde kişilerin nüfus kayıtlarının düzenli tutulmaması, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan halkın bu konularda yeterli bilgisinin olmaması ve gerekli özenin gösterilmemesinden dolayı kişilerin gerçek yaşı ile ilgili sorunlar oluşabilmektedir. Yaşa göre cezai sorumluluk, evlilik, askere alınma, işe başlama durumlarında yaş tespiti istenebiliyor. Peki, Kemik yaşı nasıl öğrenilir? Kemik yaşı testi gerçek yaş mıdır? Kemik yaşı testi nerede yapılır? İşte detaylar…

KEMİK YAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yaş tespitinde en sık kullanılan yöntem Radyolojik Yöntemdir. Kemiklerin epifiz hatlarının kapanma derecelerine göre yaş tahmini yapılmaktadır. Günümüzde yaş tespiti istenen olguların kemik grafiklerinin karşılaştırılarak yaş tahmininde bulunmak amacıyla Greulich-Pyle Atlası (GPA), Tanner-Whitehouse Atlası (TWA) ve Adli Tıpta Yaş Tayini (ATYT) kitabı kullanılmaktadır. Ülkemizde ise özellikle yaş tespiti ile ilgili sık raporların düzenlendiği Adli Tıp Kurumu’nda ATY T kitabı kullanılmaktadır Bu kitapta bir ile 50 yaş arasındaki olguların yaş tespitinde kullanılacak özellikleri derlenmiştir. İlgili yaş için uygun olan boy, kilo, diş sayısı ve radyolojik görüntüler verilerek yaş tespiti istenen olgunun bulguları karşılaştırılarak rapor tanzim edilir.

Haberin Devamı