Geri Dön

Nasr Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Ramazan ayı Müslüman halk için bereketli ay olarak geçmektedir. Bu bereketi Müslümanlar bol bol ibadet ederek gerçekleştirmektedir. Bu ibadetleri namaz kılmak oruç tutmak ve dua etmek oluşturmaktadır.

Nasr Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Nasr suresi de Ramazan ayında sıklıkla okunan dualardan bir tanesidir. Belirli bir Türkçe anlamı mevcuttur. İsteyen Arapça olarak isteyen de Türkçe olarak okumaktadır. Nasr suresinin her surede olduğu gibi bir tefsiri bulunmaktadır. Bu tefsirin içerisinde surenin geliş hikayesi yer almaktadır.

Nasr Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Nasr Suresi Arapça okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ.

Nasr Suresi Türkçe anlamı ve Türkçe okunuşu:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile muhakkak ki o çok bağışlayandır.

Nasr Suresi tefsiri:

Nasr suresi Medine döneminde inmiştir. Kelime anlamı olarak Nasr kelimesi yardım anlamına gelmektedir. Ayet olarak da 3 ayetten oluşmaktadır.

Nasr suresinde konu olarak Allah'ın Hz. Peygambere nasip ettiği fetih, zafer ve fetih sonrasında insanların grup şeklinde İslamiyet dinine giriş yapması anlatılmaktadır.

Nasr suresinin 1. ayetinin tefsiri şu cümleden oluşmaktadır: ''Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ''

Tefsirinde Allah'ın yardımından kasıt edilen savaşta düşmanlara karşı Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek zafere ulaşılması anlamında yorumlanmaktadır.

Fetih kelimesinden kasıt edilen ise başta Mekke'nin fethi olmak üzere Hz. Muhammed'e nasip olan bütün fetihlerdir.

Fetih mecazi olarak da surede yorumlanmıştır. Bu anlam Hz. Muhammed'e verilen dünya nimetleri, ilim ve cennet mecazi yorumudur.

Nasr suresinde genel olarak Hz. Muhammet'in şahsında bütün müminlere hitap edilmektedir. Bu hitapta Allah'ın kendilerine nimet, yardım karşılığında Allah'a şükür etmeleri gerektiği anlatılmıştır.

Bunun nedeni müminlerin Mekke döneminde fakir ve güçsüz olmalarıdır. Yapılan zulme karşılık verebilecek durumda değillerdi. Hz. Peygamber bu dönemde insanları kurtuluşa çağırmaktaydı. Çağrısı cevapsız kalmaktaydı ve yalancılıkla suçlanmaktaydı.

Medine döneminde ise müminle kendilerine zulüm edenlere karşılık savaşabilecek duruma geldiler. Bunun sonucunda da fetihler başladı. Bu durum Arap halkının İslamiyet dinine girmesinden etkili oldu. Surenin 2. ayeti bu durumu anlatmaktadır.

3. ayetin tefsirinde ise müşrikler tarafından daha önce yalancılık gibi çeşitli hakaretlere maruz kalmış Hz. Muhammet'in kendisini bu durumdan kurtaran Allah'a şükretmesi gerektiği anlatılmış ve emir edilmiştir.

Müminlerin de Allah'a şükretmesi gerektiği istenmiştir. Bu sure indikten sonra Hz. Muhammet sık sık Allah'a dua etmiş, tövbe etmiş, günahlarının affedilmesini istemiş ve şükür etmiştir.

Bu surenin inmesinden sonra rivayete göre Hz. Peygamber'in görevini tamamladığı konuşulmuştur. Surenin inmesinden sonra 80 gün gibi bir süre yaşadığı bilinmektedir. Bu durumdan dolayı bu sureye vedalaşma anlamına gelen “Tevdî” ismi de verilmektedir.

Ramazan Ayında Nasr Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Ramazan ayında Nasr suresini okumanın yararları ve faziletleri şöyle anlatılmaktadır:

Ramazan ayında Nasr suresi okuyan kişiler Mekke'nin fethinde hazır olup şehit olmuş gibi ödüllendirilir.

Ramazan ayında her gün 3 kere okunduğunda kişinin imanı korunur ve tazelenir.

Ramazan ayından itibaren her gün Nasr suresini okumaya sürekli devam eden kişinin geçim sıkıntısı hafifler ve geçim sıkıntısı yaşamaz.

Ramazan ayında Nasr suresi okunduğunda rızk bollaşır. Topluluk içinde bu sureyi okuyan kişi diğer kişilerden daha değerli ve kazançlı olur.

Ramazan ayında Nasr suresini okuyan kişiler herhangi bir yolculuktan döndükten sonra arkadaşlarından daha sempatik, saygın ve kazançlı hale gelir.