Gazete Vatan Logo

Hümeze Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Hümeze Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Hümeze Suresi 9 ayetten oluşmakta ve insanlar arasındaki ilişkileri konu edinmektedir. Hümeze Suresi Kur'an-ı Kerim'e göre 104. sırada yer alırken inme sayısına göre de 32. sıradadır.

Hümeze Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Hümeze Suresi okumanın yararları ve faziletleri

İslam dininde insan onurunun ve şahsiyetinin önemli olmasından dolayı bunların korunması da önemlidir. Kur'an bu tüm kötü davranışları kınamakta ve böyle davranan kişilere de ahirette cezalandırılacağını bu sure ile haber vermektedir.

Hümeze Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

1.Veylül li külli hümezetil lümezeh.
2.Ellezıcemea malev ve addedeh
3.Yahsebü enne malehu ahledeh
4.Kella le yümbezenne fil hutameh
5.Ve ma edrake mel hutameh
6.Narullahil mukadeh
7.Elleti tettaliu alel ef'ideh
8.İnneha aleyhim mü'sadeh
9.Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Anlamı 

1, 2.Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!
3.O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.
4.Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır.
5.Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
6, 7.O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
8, 9.Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.

Hümeze Suresi Tefsiri

“Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay haline” lafzı kullanılmıştır. “Arkadan çekiştiren” diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak” mânalarına gelen hemz kökünden türemiş bir sıfat olup “insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse” demektir. “Ayıp kusur arayan” diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir (bk. Kurtubî, XX, 183). Ancak sûrenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olmasına engel değildir. İslâm dini, insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için Kur’an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin âhirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. 2-3. âyetler servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helâl haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendisini ebedîleştireceğini sanan kimseler olduklarını da ifade etmektedir.“Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay haline” lafzı kullanılmıştır. “Arkadan çekiştiren” diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak” mânalarına gelen hemz kökünden türemiş bir sıfat olup “insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse” demektir. “Ayıp kusur arayan” diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir (bk. Kurtubî, XX, 183). Ancak sûrenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olmasına engel değildir. İslâm dini, insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için Kur’an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin âhirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. 2-3. âyetler servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helâl haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendisini ebedîleştireceğini sanan kimseler olduklarını da ifade etmektedir.

 

 

Hümeze Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Hz. Muhammed (S.A.V) buyurmuştur ki 'Her kim Hümeze suresini okursa Allah tarafından alay edenlerin sayısınca kendisine hasene verir' buyurmuştur. Hümeze suresini nazar değmiş kişilere 7 kez okuyarak nazardan kurtulmasını sağlamak mümkündür. İftiraya uğrayan kişilere ise Hümeze suresi 21 kez okunduğunda bu kişiler iftiradan kurtulur. Hasetlenen ve hasetçi kişilerden korunmak ve kurtulmak için de Hümeze Suresinin 21 kez okunması gerekir. Uykusunda korkan kişilerin de 21 kez okuması halinde rahat bir uyku çekeceklerine inanılır. Bu sure eğer nafile olan ibadetlerden sonra okunmaya devam edilirse malların ve rızıkların artmasına vesile olur. Nafile namazlarda okunması oldukça etkilidir ve çok sayıda okuma malı ve rızkı artırır. Bir kişide büyü olup olmadığını da Hümeze suresi okuyarak anlamak mümkündür. 

Hümeze Suresinin Türkçe Anlamı

Mal toplayan ve aynı zamanda mallarını durmadan sayan insanları da arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleri ile aday edenlerin vay haline! O kişiler malının kendisini ebedileştirdiğine inanır. Hayır! And olsun ki o Hutame'ya atılacak olan kişidir. Hutame'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? O, Allah'ın yüreklere işlemiş olan bir ateşidir. Hiç şüphesiz ki uzatılmış olan direkler arasında ateş onların tam üzerine kapatılacaktır.

Hümeze Suresi Nerede İndirilmiştir?

Hümeze kelime anlamı olarak başkalarını kötüleme huyu olan ve bunu alışkanlık haline getirmiş kişi anlamına gelir. İnsanların arkasından konuşan kişiler için Hümeze kelimesi kullanılmaktadır. Mekke döneminde nail olan bir sure olduğu rivayet edilmektedir. İslam alimlerinin Mekke döneminde nail olduğuna dair bir ittifakı vardır. Kıyamet suresinden sonra nazil olan bu sure nüzul sırası açısından da 32. sure olarak karşımıza çıkar. Kur'an-ı Kerim'deki kısa surelerden biri olan Hümeze Suresi toplamda 9 ayetten oluşmuş bir suredir. Özellikle kısa bir sure olmasından dolayı kolay bir ezberlenen bir suredir. Her ne kadar kısa olmasından dolayı farklı bir surenin parçası sanılsa da Hümeze suresi 9 ayetten oluşmuş bir suredir. Daha çok insan ilişkilerini konu edinmiş olan Hümeze Suresi insanlarla alay etmenin kötülüklerini anlatır.