Gazete Vatan Logo

Cuma Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Cuma Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Cuma Suresi Medine’de nüzul olan surelerden biridir. Cuma Suresi 11 ayetten oluşmaktadır, 9. Ayette yer alan “Cuma” kelimesinden dolayı Cuma Suresi ismini almıştır. Müsebbihat olan surelerin dördüncüsüdür. Kuran-ı Kerim’de yer alan sırasına göre 62. Suredir. İniş sırasına göre ise 96. Sırada olan suredir.

Cuma Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Cuma Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Kuran-ı Kerim’deki tüm sureler oldukça özel ve oldukça önemlidir. Kuran’ın Allah’ın kelamı olduğu unutulmamalıdır. Cuma Suresinin önemi oldukça büyüktür. Her Cuma günü Resulallah (sav) Cuma namazında mutlaka Cuma Suresi ile Münafikun Suresini okuduğu hadislerde bize bildirilmiştir. Cuma Suresinin en özel ay olan Ramazan ayında okunmasının fazileti daha da büyüktür.

RAMAZAN'DA CUMA SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Cuma Suresinin sırları, faydaları ve faziletleri olmasıyla birlikte çok önemli açıklamalarda bulunan bir suredir. Cuma Suresi de diğer surelerde olduğu gibi anlamı üzerinde tefekkür edilerek, bilinçli bir şekilde okunmalıdır. Cuma Suresi yerde ve gökte bulunan her şeyin Allah’ı teşbih ve tenzil ettiğinin bildirilmesi ile başlıyor. Önemli ikazlarda bulunan surelerden biridir. Hem Ramazan ayında hem de diğer tüm zamanlarda güzel bir şekilde sureler okunurken aynı zamanda mutlaka anlamları da dikkate alınmalıdır. Ramazan ayında faziletlerin, sevapların artmasıyla birlikte genel olarak Cuma Suresinin bilinen faziletleri şunlardır;

Resulallah (sav) şöyle buyurmuştur “Cuma Suresini okuyan kimseye, Müslüman olan şehirlerden bir şehir içinde Cuma namazına gelmeyen ve gelen kişiler sayısınca on sevap verilir.”

Resulallah (sav)’in uyumadan önceki vakitte Ala, Teğabün, Saff, Cuma, Haşr, Hadid ve İsra surelerini okuduğu rivayet edilmiştir.

Müslim sahihinde Resulallah (sav)’in Cuma namazı sırasında Münafikun ve Cuma surelerini okuduğu rivayet edilmektedir.

Sahabelerden Ebu Hureyre (ra) şöyle demiştir: “Ben Resulallah (sav)’in Münafikun ve Cuma surelerini Cuma gününde okuduğunu duydum.”

Cuma Suresini okuyan kişinin Allah’ın izni ile kısmeti açılır. Okumaya devam ettiği süre boyunca Allah okuyan kuluna kısa zaman içinde evlenmeyi nasip eder.

Cuma Suresini devamlı olarak okuyan kişiler şeytanın vesveselerinden emin olurlar.

CUMA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.

Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.

Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.

Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.

Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.

Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.

Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

CUMA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Cuma Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Cuma Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

 CUMA SURESİ TEFSİRİ ve FAZİLETİ

"Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir."