Geri Dön
RamazanSaffat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Saffat Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Saffat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Saffat Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Mekke döneminde inen Saffat Suresi 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden alır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar anlamına gelir. Sûrede başlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilir. Ayrıca Saffat Suresi’nde Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût ve Yûnus Peygamberlerin kıssalarına yer verilmektedir. Peki, Saffat Suresi okumanın yararları ve faziletleri ne? İşte Saffat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Saffat Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Saffat Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Saffat Suresi Kur'an-ı Kerim'in 37. suresidir. Saffat suresi toplam 182 ayetten oluşur ve yalnızca ilk 10 ayeti ezberlenerek namazlarda okunur.

SAFFAT SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

 Saffat Suresinin okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffa. Fezza cirati zecra. Fetta liyati zikra. İnne ilaheküm le vahid. Rabbüs semavati vel erdi vema beynehüma ve rabbül meşarık. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetınıl kevakib. Ve hıfzam min kulli şeytanim marid. La yessem meune ilel melail ala ve yukzefune min külli canip. Dühurav velehüm azabüv vasıb. İlla men hatfel hat fete fe etbeahu şihabun sakıb. Festeftihim ehum eşşedü halkan emmen halakna inna halaknahum min tıynil lazib. Bel acipte ve yesharun. Veiza zukkiru la yezkurun. Ve iza raev ayetey yesteshirun. Ve kalu in haza illa sıhrüm mubin. Eiza mitna ve kunna turabev veızamen einna le mebusun. Eve abaunel evvelün. Kulneam ve entum dahırun. Feinnema hiye zecratuv vahıdetin feizahüm yenzurun. Ve kalu ya veylana haza yevmüddın. Haza yevmül faslillezi kuntum bihi tükezzibun. Uhşurullezine zalemu ve eczacehum vema kanu yabüdün. Min dunillahi fehduhum ila sıratil cehıyım. Ve kıfuhum innehum mesulun. Meleküm la tenasarun. Bel humul yevme musteslimun. Ve akbele baduhum ala badıy yetesaelun. Kalu inneküm küntüm tetunena anıl yemın. Kalu bellem tekunu müminin. Vema kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tagıyın.

Saffat Suresinin tefsiri şu şekildedir:

İlk ayetlerinde bahsedilen varlıklardan ve topluluklardan bahsedilmiştir. Meleklerden söz edilen bir suredir ve insanların da sıra sıra dizilmiş melekler oldukları kastedilmiştir. Allah'ın ulaştığı ve bildiği hiçbir şeyi başka kimsenin bilemeyeceğinden bahsedilir. Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği anlatılmıştır. Allah'a ibadet etmenin gerekliliği ve insanların yalnızca Allah'a inanmaları gerektiği Saffat suresinin konuları arasındadır.

SAFFAT SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Saffat suresi Müslümanların arasındaki birlik ve beraberlik için okunan bir duadır. Ramazan ayı süresinde Teravih namazlarında sıkça okunan dualar arasında Saffat suresi yer almaktadır. Türkçe anlam olarak Saffat saf tutanlar anlamına gelen bir kelimedir. Tüm kullar günahlara, kötülüklere ve haram olana karşı saf tutar. Saffat duasının okunması ile şeytanlar tarafından ortaya çıkan kuruntulardan ve vesveselerden kurtulmak mümkündür. Hak yolunda yürümekte olan Müslümanların manevi duygularının da güçlenmesini sağlar. Saffat suresinin en büyük önemlerinden biri şeytanın Allah karşısında aciz bir durumda olduğunu anlatmasıdır. Bazı bilgiler yalnızca Rabbimizin katında olan bilgilerdir. Hiçbir kimse ya da cinlerin o bilgilere erişmek gibi bir vasfı yoktur. Müslümanlar bunun bilincinde olarak yaşarlar ve Allah'ı da Alim ismi ile tespih ederler.

 SAFFAT SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI

 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf olarak kenetlenen insanlara yemin olsun. Kuran okuyan ve haykırarak yanlışları ve batıl olanları engelleyenlere. Sizin ilahınız bir ve tek olandır. Batının da Doğunun da Rabbi O'dur. Biz insanlara ve yer yüzüne yakında olan gökleri süsledik. Ve üzerindeki gök yüzüne başkaldıran şeytanlardan da korudur. Onlar ne kadar isterlerse istesinler göklerde olan bitenleri bilemezler. Huzurumuzdan kovulurlar. And olsun ki onlar için hiç sönmeyecek olan bir ateş ve azap vardır. Eğer ki gökten herhangi bir şey çalan olursa peşine bir yakıcı yıldız takarız.

SAFFAT SURESİNİN KONUSU

Allah'ın birliği ve ahiretin gerekliliğinin anlatıldığı bir duadır. 182 ayetten oluştuğu için uzun bir suredir ve yalnızca ilk 10 suresi ezberlenerek namazlarda okunmaktadır

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler