Geri Dön
RamazanRamazan'da Mülk Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Mülk Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Ramazan'da Mülk Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Mülk Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Kuran’da yer alan surelerden biri de Mülk Suresidir. Mülk Suresi de faziletleri çok olan ve bilmediğimiz daha birçok sırrı olan surelerden biridir. Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerin okunmasında tilavete uymak önemlidir. Fakat bunun yanında surelerin anlamını bilerek, tefekkür ederek okunması çok daha önemlidir.

Ramazan'da Mülk Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Mülk Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerin düzenli olarak okunması, tefekkür edilmesi, Kuran ile amel edilmesi, bir ibadet olarak okunması kişilere Kuran’ın kıyamet gününde koruyucu olacağı bildirilmiştir. Her surenin fazileti bulunmaktadır. Mülk Suresi de oldukça faziletli olan surelerden biridir. Ramazan ayında Mülk Suresinin okunması oldukça önemlidir. Faziletler Ramazan ayında çok daha fazla olmaktadır. Mülk Suresi de Allah’ın Müslüman olan kişilere bir armağanıdır.

RAMAZAN'DA MÜLK SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Mülk suresi Kuran-ı Kerim’de yer alan 67. Suredir. Mülk Suresi Mekke’de indirilmiş olan bir suredir. Otuz ayetten oluşmaktadır. İlk ayette geçmekte olan Mülk kelimesi nedeni ile bu ismi almıştır. Mülk Suresi Vakıa, Mania, Münciniye ve Tebareke sureleri ile beraber anılan surelerden biridir. Mülk Suresinde; ölümün yaratılış nedeni, hayatın yaratılış nedeni, alemde kursuz şekilde işleyen düzen, müşriklerin ahirette yaşayacakları acıklı hal, Allah’ın açık ya da gizli her şeye vakıf olduğu konularında bilgiler verilmektedir. Mülk Suresinin çok sayıda olan faziletlerinden bizlere hadisler yolu ile bildirilmiş olanları şunlardır:

Mülk suresi kurtarıcı ve kötülükleri engelleyicidir. Kabir azabının koruyucusudur.

Her gün gece vaktinde Mülk Suresini okuyan kişiyi Allah kabir azabından emin kılar.

Mülk Suresinin okunmadan yatılmaması konusunda insanlar uyarılmıştır. Eğer kişi gece ölürse Mülk Suresi kabirde o kişiye yoldaş olacaktır.

Her gece devamlı olarak Mülk Suresini okuyan kimse Kadir gecesini ibadetle geçirmiş gibi sevap alır.

Resulallah (sav) “Mülk Suresinin ümmetimden herkesin kalbinde olmasını severim” buyurmuştur.

Resulallah (sav) “Kuran-ı Kerimde yer alan 30 ayetlik bir sure, bir kişiye şefaat etti o kişi sonucunda mağfiret olundu. Bu sure Mülk Suresidir” buyurmuştur.

Eshab-ı Kiram bir bölgeye çadırlarını kurmuşlarken, çadır kurdukları yerde bir kabir olduğu bilinmiyordu. Çadırda Mülk Suresi okunulduğu duyuldu ve Resulallah (sav)’e bu durum bildirildi. Resulallah (sav) “Mülk Suresi insanı kabir azabından korur” buyurdu.

MÜLK SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Arapçada Mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir. Mülk suresinin ilk ayteinde geçe n Mülk kelimesiyle sureye bu isim verilmiştir. Sure “Tebareke” kelimesiyle başladığı için Mülk Suresi’ne “Tebareke Suresi” denilebilir. Surenin yer aldığı ve bu sure ile başlayan 29. Cüz yine Tebareke Cüzü olarak isimlendirilir. Mülk suresinin temel konuları;

Kıyamet günü,

Rızık meselesi,

Allah’ın ilmi,

Şeytanlar ve yıldızlar,

Allah’ın varlığının kozmolojik açıdan delilleri,

Hayatın ve ölümün anlamı şeklindedir.

Mülk Suresinin temel mesajlarına değinecek olursak şu şekildedir:

Mutlak hükümranlığın sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Allah’ın her şeye gücü yeter.

Allah’ın birliği ve varlığına dayalı insanların bedenlerinde, göklerde ve yerlerde birçok delil vardır. İnsanlar bu delillere bakıp ibret alarak, Allah’a inanıp şükretmelidirler.

İnsanların yaratılış amaçlarından biri, iyi ve kötünün ayrılması, insanların nasıl davranışlar sergileyeceğinin belirlenmesidir.

Allah yedi kattan oluşan göğü yaratmıştır. Bu katların arasında uyumsuzluk, eksiklik ya da bir aksaklık bulunması mümkün olmaz.

Yıldızlar bu surede kandillere benzetilmiştir.

Allah her şeyi bilir. Hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. Allah insanın aklından geçen düşünceleri bile bilir.

İnsanlara rızık veren Allah’tır. Allah dilerse bu rızkı kesmeye gücü vardır.

Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Kıyat saatini yalnızca Allah bilir. Allah’ı inkar edenler için azabın olduğu ve salih amel işleyenler için mükafat ve bağışlanma olduğu bildirilmiştir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler