Geri Dön

Türkçe ve fende kızlar matematikte erkekler

Uluslararası ölçme ve değerlendirme sistemleri PISA ve TIMSS sonuçlarına göre Türkçe ve fen bilimlerinde kız, matematite erkek öğrenciler yüksek puanlara sahip

Türkçe ve fende kızlar matematikte erkekler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ile Aydın Doğan Vakfı’nın (ADV) hazırladığı ‘PISA 2015 ve TIMSS 2015 ışığında Türkiye’de cinsiyete dayalı başarı farkı’ başlıklı çalışmaya göre Kız ve erkek öğrenciler arasında ciddi oranlarda başarı farkı bulunuyor. PISA 2015’ten çıkan sonuçlara göre Türkçe okuryazarlığında kız öğrencilerin ortalama puanı erkeklerden 28 puan fazla. Sadece lise öğrencileri değerlendirildiğinde kız öğrencilerin ortalaması erkeklerden yine 25 puan daha yüksek çıkıyor. Türkiye’nin PISA 2015 sonuçlarına göre erkekler kızlardan yalnızca 5 puanlık yüksek performans gösterdi. Ortaokul öğrencileri çıkarıldığında fark erkeklerin lehine artarak 9 puana çıkıyor. Fen okuryazarlığında kız öğrenciler erkeklerin 7 puan önüne geçerken lise öğrencilerinde aradaki makas daralarak yine kız öğrenciler lehine 3 puanlık farka düşüyor.

8’inci sınıfta fark açılıyor

15 yaşındaki çocukların yaşam becerilerine odaklanan PISA’dan farklı olarak, öğretim programlarının içeriğine odaklanan soruların sorulduğu TIMSS’de ise matematik alanında, 4. sınıf düzeyinde erkekler kızların 2 puan, 8. sınıfta ise kızlar erkeklerin 6 puan önünde yer alıyor. Bu anlamda matematik dersinde kız ve erkeklerin benzer performans gösterdiği görülüyor. Fen bilimleri alanında ise 4. sınıfta kız ve erkeklerin başarı farkı sıfıra yakın. 8. sınıfta ise kızların ortalaması erkeklerden 19 puan daha yüksek.

Kızlar okullaşmada erkekleri geçti

Diyarbakır’da kız çocuklarının eğitime kazandırılması için yürütülen çalışmalar sonucu Çermik ilçesinde lisede eğitim gören kız çocuklarının sayısı erkek öğrencileri geçti. Lisede okuyan öğrencilerin yüzde 55’i kız, yüzde 45’i erkek öğrencilerden oluşan Çermik için bu tablo gurur vesilesi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, “İlçemizde, liseye devam eden 2 bin 770 öğrencimizden bin 530’u kız. Bu da bizim için gurur kaynağı. Hedefimiz bütün çocuklarımızın okul saatinde okulda olmasını ve iyi bir eğitim almasını sağlamak” dedi.