Gazete Vatan Logo

Tck 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu Nedir? Tck 109 Cezası Nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu kişilerin bir yerde kalma ya da bir yere gitme özgürlüğünden yoksun bırakılması demektir. Bu suçta sanık tarafından kişinin serbest bir şekilde hareket etmesi engellenmiş olur.

Tck 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu Nedir? Tck 109 Cezası Nedir?

Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması serbest bir şekilde bir yere gitmesinden ve bir yerde kalmasından engellenmesi anlamındadır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu diğer adı ile hürriyeti tehdit suçu olarak da bilinir. TCK 109. maddede düzenlenmiş olan bu suçu ülkemizin de imzaladığı ve tarafı olduğu Avrupa insan hakları sözleşmesinde belirtilmiştir. 109. maddeye göre herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı bulunur yazmaktadır. Bu nedenle de kişilerin hakları hukuk tarafından koruma altına alınmıştır. 

TCK 109 Cezası Nedir?

Bir kimse hukuka aykırı bir şekilde bir yerde kalmaktan ya da bir yere gitmekten engellenirse bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası alır. Kanun koyucu bazı unsurları ekleyerek o suçun daha hafif ya da daha ağır cezalandırılmasını da sağlayabilir. Fiil işlenirken tehdit ya da hile ile işlenirse cezanın artması mümkündür. Suç silahla işlenirse, suç birden fazla kişi ile işlenirse ya da kişi kamu görevi gereğince suçu işlerse bu ceza yine artar.

Suçun Cinsel Amaç İle İşlenmesi

Haberin Devamı

Eğer kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması cinsel amaçla olursa ceza fail için yarı oranında artırılmaktadır. Bu nitelikli halin olması için failin eylemi gerçekleştirirken cinsel arzularını tatmin etmek için gerçekleştirmesi gerekmektedir. Mağdur eğer evlenme maksadı ile kaçırılırsa bu da nitelikli haller içine girmektedir. Yargıtay, boşanmış ya da boşanma aşamasında olup evi terk etmiş kadının eşi tarafından kısıtlandığına karar verirse bu da nitelikli suçlar arasında değerlendirilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunda Gözaltı Hali

Gözaltı hali soruşturmanın tamamlanması için gerekli görülürse uygulanabilir. Yakalama yerine en yakın olan mahkemeye ya da hakime gönderilmesi için zorunlu süreden hariç 24 saati geçmemek kaydıyla gözaltı kararı alınması mümkündür. Mahkeme ya da hakime gönderilmesi için gereken süre ise 12 saatten fazla olamaz. Buna göre gözaltı süresinin toplamda 36 saatten fazla olması mümkün değildir.