Gazete Vatan Logo

Tck 105 Cinsel Taciz Suçu Nedir? Cinsel Taciz Şartları Ve Cezası Nelerdir?

Bir kimsenin cinsel olarak taciz eden kişi hakkında şikayette bulunması halinde TCK 105 cinsel taciz suçundan dava açılmış olur. Bu dava sonucu kişilere üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilir.

Tck 105 Cinsel Taciz Suçu Nedir? Cinsel Taciz Şartları Ve Cezası Nelerdir?

Cinsel taciz, kişilerin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımayan davranışlar ile gerçekleştirilebilir. Cinsel yönden ahlak temizliğine ayrı olan, rahatsız edici tüm davranışlar da cinsel taciz olarak kabul edilir. Cinsel taciz suçunun nitelikleri de suçun maddesinde açık bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle veya aynı işyerinde çalışmanın yakınlığından faydalanarak tacizde bulunmak daha ağır bir cezayı gerektirir. Cinsel tacizin soruşturulması ve kovuşturulması mağdur olan kişinin şikayetine bağlı olarak tutulmuştur. 

Cinsel Taciz Şartları ve Cezası Nelerdir?

Taciz, sözlük anlamına göre sıkıntı verme, tedirgin etme ya da rahatsız etme anlamlarına gelir. Maddenin gerekçesinde ise cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak rahatsız etme olarak tanımlanmıştır. Cinsel tacizin hangi davranışlar ile gerçekleştirilebileceğine dair maddede açıklık yoktur. Cinsel yönden karşı tarafa yönelen davranışların tümü cinsel taciz suçunun içine girer.

Cinsel taciz eyleminin suç olarak kabul edilmesi için mağdurun rızasının olmaması gerekmektedir. Çünkü mağdurun rızası suçun sorumluluğunu ortadan kaldırır. Mağdurun şikayeti üzerine suçluya üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. Eğer bu eylem bir çocuğa karşı işlenirse bu suç üç aydan üç yıla kadar uzayabilir.

Haberin Devamı

Cinsel Taciz Suçu Olan Hareket ve Davranışlar Nelerdir?

Kişilere cinsel amaçlı el hareketi yapma, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme ve cinsel organını gösterme cinsel taciz suçları arasındadır. Bazı cinsel teklif içeren sözler, internet üzerinden cinsel içerikli mesajlar atmak, kişileri cinsel ilişkiye zorlamak ve tehdit etmek de suçtur. Cinsel taciz suçu çok kapsamlı olduğundan kişilere karşı yapılacak rahatsız edici her hareket ve davranışı cinsel suç olarak kabul etmek mümkündür. 

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Fail ile mağdur arasında geçen ve başka kimsenin tanık olmadığı bu durumu ispat etmek için bazı olgular belirlenmiştir. Mağdurun sanığı tanıyıp tanımadı, fail ile mağdur arasında önceden bir husumet olup olmadığı mahkeme tarafından incelenir. Mağdurun kendi onurunu ilgilendiren konuda iftiraya uğraması, mağdur beyanlarının çelişkisiz ve tutarlı olması mahkeme tarafından kanıt olarak kabul edilir.

Haberin Devamı