Gazete Vatan Logo

Sıfat Fiil Nedir Özellikleri Nelerdir? Sıfat Fiil Örnekleri Nelerdir?

Sıfat fiiller hem eylemsi hem de fiilimsi olarak bilinen eklerdir. Fiilimsinin oluşması için fiillere yapım eklerinin gelmesi ve sıfat fiil eklerinin de eklenmesi gerekmektedir. 

Sıfat Fiil Nedir Özellikleri Nelerdir? Sıfat Fiil Örnekleri Nelerdir?

Sıfat Fiil Nedir Özellikleri Nelerdir?

Sıfat fiiller fiilimsiler ya da eylemsiler olarak da bilinirler. Fillerden türemelerine rağmen fiillerin özelliklerini göstermemeleri de mümkündür. Cümle içinde isim soylu kelimeler gibi kullanılırlar fakat fiil soylu kelimelerdir. Fiilimsilerin oluşması için ayrıca fiillere yapım eklerinin de eklenmesi gerekir. Sıfat fiil ekleri -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş ekleridir.

Sıfat fiil eklerinin kolay bir şekilde ezberlenebilmesi için anası mezar dikecekmiş şeklinde bir kodlama yapabilirsiniz. Sıfat fiilleri bulmak için önce cümle içindeki kelimeleri tek tek incelemek ve kökü fiil olanları bulmak gerekir.

Sonrasında bu fiillere -an, -ası, -ar, -mez, -ecek, -dik, -miş eklerinden birinin gelip gelmediğini tespit ederek sıfat fiili bulabilirsiniz. Fiile sıfat fiil eklerinden biri gelmesi halinde o kelimenin sıfat fiil olduğunu söylemek mümkündür. 

Sıfat Fiil Örnekleri Nelerdir?

Bizim binaya yeni taşınan insanların çok iyi insanlar oldukları yüzlerinden okunuyor. 

Haberin Devamı

Daha hiç yayınlanmamış birçok hikayesinin olduğunu yeni söyledi.

Bazen de görülmeyecek şeyler olur ve biz şaşırır kalırız.

Genelde bilinir markalardan alışveriş yaparım ama bu sefer bunu çok beğendim.

Bu kadın gerçekten de anlaşılmaz bir dil ile konuşuyor ve onunla iletişim kurmak oldukça zorlaşıyor.

Burasının gerçekten de yaşanası bir ülke olduğunu söyleyebilirim çünkü hayat burada oldukça güzel geçiyor. 

Sıfat Fiil Nasıl Bulunur?

Cümle içinde yer alan sıfat fiillerin bulunması için öncelikle sıfat fiil eklerinin bilinmesi gerekir. Ayrıca isimlere gelen sıfat fiil eklerinin fiilimsi özelliği taşımadığını da bilmek gerekmektedir.

Üst katımıza taşınan komşumuz ile oldukça iyi anlaştık. Bu cümlede taşınan kelimesinin köküne bakıldığında fiil köklü olduğunu görmek mümkündür. Kelimenin sonuna gelmiş olan -an eki de sıfat fiil eki olduğundan taşınan kelimesinin bir sıfat fiil olduğunu söylemek doğrudur.

Okuduğun yazı ile ilgili anlaşılmaz şeklinde yorum yaptılar. Bu cümlede anlaşılmaz kelimesinin kökeni anla köküdür. Anla kelimesine gelen -maz ekinin de sıfat fiil eki olduğu bilindiğinden anlaşılmaz kelimesinin sıfat fiil yani fiilimsi olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

Tüm ülkelere gitti resmen gitmedik hiçbir yer kalmadı. Cümledeki gitmedik kelimesinin kökü git olarak karşımıza çıkar. Sonuna getirilmiş olan -dik eki de sıfat fiil eki olduğundan kelimenin fiilimsi olduğunu söylemek mümkündür. 

Sıfat Fiil Ekleri Nelerdir?

Sıfat fiil, eylemsi ya da fiilimsi olarak da bilinen bir fiildir. Türkçede yer alan üç fiilimsi grubundan biri olan sıfat fiili bulabilmek için eklerini iyi ezberlemek gerekir. Sıfat fiil eklerini ezberlemek için genelde anası mezar dikecekmiş kodlaması ezberletilir. Çünkü sıfat fiil ekleri arasında an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş ekleri yer alır.