Gazete Vatan Logo

Rekabet soruşturmaları için yeni düzenleme

29 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapılarak, soruşturma sürecinin ortalamada 3 – 4 ay kısaltılması sağlandı.

Rekabet soruşturmaları için yeni düzenleme

İlk olarak, soruşturma açılması kararı ertesinde 15 gün içinde taraflara yapılması gereken bildirim ile talep edilen 30 gün içinde savunma yapılması zorunluluğu kaldırılmış oldu. Bu şekilde taraflar artık soruşturma bildirimi değil soruşturma raporunun kendisine tebliği sonrasında savunma haklarını kullanmış olacaklar.

İkinci değişiklik, tarafların soruşturma raporuna yapmış olduğu savunma sonrası soruşturma heyeti yalnızca rapordaki görüşlerinde bir değişiklik olması halinde taraflara ek görüş gönderecek. Bu şekilde, ek görüş gönderilmediği durumlarda, ek görüş ve ek görüş için yapılacak savunma süreleri de ortadan kalkmış oldu.

Son olarak, soruşturma heyetinin ek görüş gönderdiği durumda ise, hem heyetin hem de soruşturulan tarafın kullandığı sürelerin bir kat artırılması artık mümkün değil. Tüm bu gelişmeler ile birlikte, soruşturma sürelerinin daha etkin kullanılabileceği ve soruşturmaların ortalama 3-4 ay daha kısa sürelerde sonuçlanabileceği yeni bir dönem başlamış durumda.