Gazete Vatan Logo

Mesken ne demek, KYK mesken nedir? Burs başvurusu mesken anlamı…

KYK burs başvuruları başladı. Kredi Yurtlar Kurumu KYK, Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB burs, kredi başvurusu adreste mesken nedir, sorularına başvurularla birlikte arttı. Peki, KYK mesken nedir?

Mesken ne demek, KYK mesken nedir? Burs başvurusu mesken anlamı…

Mesken, yerleşim alanı demektir. Mesken olarak nitelendirilen yer, en öz hali ile konut ya da ev olarak tanımlanabilir. Meskenler, gecekondu, müstakil, apartman gibi farklı çeşitlere ayrılsa da hepsinin ortak noktası oturum alanını ifade etmesidir.

Meskenler ve meskenlerin bir araya gelerek oluşturdukları köy, kasaba ve diğer kırsal yerleşmelerin coğrafyadaki yeri ve önemi büyük olup coğrafyanın önemli bir konusunu oluşturmaktadır. Meskenlern inşasında, bitki örtüsü, iklim, yüzey şekilleri gibi doğal faktörlerin çok büyük etkileri olduğu gibi bölgedeki ekonomik faaliyetlerin, gelenek ve göreneklerin, medeniyetin de etkileri çok fazladır. Meskenler ve meskenlerin oluşturduğu yerleşmeler tüm bu fiziki ve beşerî koşullar altında ortaya çıkmıştır.