Gazete Vatan Logo

Maske kararı! Yürürlüğe girdi, yeni düzenleme ile...

Bakanlık harekete geçti. Maske ile ilgili çok önemli bir adım atıldı. Koronavirüs salgını ile beraber herkesin kullanmak zorunda olduğu maskelerin ne kadar güvenli olduğu tartışma konusuydu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Maske ve yüz siperliği gibi kişisel koruyucu donanımların ithalatında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan denetimlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Maske kararı! Yürürlüğe girdi, yeni düzenleme ile...

Herkesi çok yakından ilgilendiren maske kararı! Pandemi ile birlikte maske kullanımının dünya çapında artması birçok firmanın bu sektöre yönelmesine neden oldu. Ticaret Bakanlığının ürün güvenliği ve denetimleri kapsamında hazırladığı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle maske, yüz siperliği gibi solunum koruyucu donanımların ithalatında TAREKS üzerinden yürütülen denetimlere ilişkin bazı hususlar düzenlendi.

Buna göre, ilgili mevzuata, tebliğ hükümlerine ve uygulamalarına aykırı hareket eden, TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişilerin yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınacak, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecek.

Bu yaptırımlar uygulanırken süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri, ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecek.