Gazete Vatan Logo

Fıkıh Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Fıkıh İlmi Konuları Nelerdir?

Hem dini açıdan hem de günlük yaşam içerisindeki anlamı ile fıkıh kelimesi kullanılır. Bu bağlamda bir şeyi gerektirdiği şekilde, iyice anlamak, öğrenmek ve bilmek fıkıh olarak ifade edilmektedir. Bu karşılık kelime anlamı ile birlikte günlük hayatta kullanılan cevap olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda İslam hukukunda yer alan din ve toplum kurallarının bütünü olarak da ifade edilmektedir. Taşımış olduğu bu anlamları eşliğinde günlük hayatta tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun kullanılır. Diğer yandan eski bir öğrenme biçimi olarak da ifade edilen fıkıh, günümüzde hala kullanılan ve geçerli olan sözcükler içerisinde yer almaktadır.

Fıkıh Nedir?

 Her iki anlamı ile birlikte fıkıh kelimesi ön plana çıkar ve günlük yaşamda kullanılır. Dini açıdan taşımış olduğu andan doğrultusunda İslami yönden önemlidir. Aynı zamanda günlük hayattaki kelime bazında yine kullanılan bir sözcüktür.

 - Bir şeyi gerektirdiği biçimde, anlamak ve öğrenmek

 - İslami hukuku içerisinde bulunan din ve toplum kurallarının bütünü

 Bu şekilde dini açıdan ve aynı zamanda günlük hayatta taşıdığı anlam ile kullanılan sözcükler içerisinde bulunmaktadır.

 Fıkıh TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

 Türk Dil Kurumu açıdan ele alındığı zaman yine aynı şekilde iki farklı anlamı ile fıkıh kelimesi kullanılmaktadır. Daha çok bir şeyi gerektirdiği şekilde, öğrenmek ve anlamak ile idrak etmek gibi anlam doğrultusunda kullanır. Yaygın olan bu anlamın dışında Ayrıca dini açıdan da önemli bir yere sahip.

 Bu doğrultuda İslam kapsamında toplum ve din kurallarının bir bütünü olarak da anlatmak mümkün. Yani İslamiyet'in getirmiş olduğu din ve toplum üzerinden kuralların yerine getirilmesidir. Bu yönüyle aynı zamanda dini açıdan İslamiyet'in temelini oluşturur.

Haberin Devamı

 Fıkıh İlmi Konuları Nelerdir?

 Fıkıh ilmi dendiği zaman doğrudan İslamiyet üzerinden öne çıkan konular ele alınır. Bu konular İslamiyet üzerinden yerine getirilmesi gereken toplum ve din kurallarının bütünü olarak değerlendirilir.

 - Nikah

 - Boşanma

 - İbadetler

 - Mal paylaşımı

 - Miras

 Genel çerçevede yukarıdaki başlıklar fıkıh ilmi konularını tamamlar. Böylece toplum ile birlikte din açısından, İslamiyet'in kuralları doğrultusunda bu unsurlar ele alınır. Yerine getirilmesi ile beraber İslami yönden doğru, ahlak ve eşitlik gerçekleştirilmiş olur. Bu sebepten dolayı dini açıdan fıkıh ilmini bilmek, yerine getirmek ve anlamak önemli bir yere sahiptir.

 Fıkıh Kelimesinin Kökeni Nedir?

 Dini ve aynı zamanda günlük yaşam üzerinden taşıdığı anlam doğrultusunda fıkıh kelimesi önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda kelimenin kökeni ise Arapçadır. Uzun yıllar önce Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş, köklü ve önemli kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Herhangi bir şeyin özünü ve inceliklerini kavramak, anlamak ve idrak etmek gibi bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda din ve toplum açısından kurallar bütünü olarak İslamiyet üzerinden ele alınır.

Haberin Devamı