Gazete Vatan Logo

Erozyon Nedir, Neden Olur? Erzoyon Nasıl Önlenebilir?

Doğal afetler arasında yer alan unsurlardan biriside erozyon olarak bilinir. Bazı bölgelerde sıkça erozyon görmek mümkündür. Tabi bunun nedeni bölgenin yapısı ve doğal etkenlerden kaynaklıdır. Özellikle bitki örtüsünün yetersiz olan yerlerde erozyon yaşanması yüksek ihtimaldir. Zaten burada insana oldukça büyük bir iş düşer. Alınacak tedbirler ile erozyonu önleme şansı her zaman için vardır. 

Erozyon Nedir, Neden Olur? Erzoyon Nasıl Önlenebilir?

Erozyon Nedir, Neden Olur?

Erozyon, yeryüzünde ufalanmış halde olan materyallerin rüzgâr, su ve buzullar aracılığıyla taşınmasıdır. Bu duruma maruz kalındığında ölümler ve yaralanmalar yaşanabilir. Tabi erozyon her zaman ağır şekilde gerçekleşmez. İnsanların araziyi yanlış kullanmaları ve doğaya zarar verilmesi erozyonu hızlandırabilir.

Erozyon oldukça büyük olan doğal afetler içerisinde yer alır. Yıl içerisinde birçok insan erozyon sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bunun için erozyonun neden olduğunu doğru bir şekilde bilmek gerekir

Erozyon nedenleri şöyledir;

 

- Ani su taşkını. 

 

- İklimin etkileri. 

 

- Arazide yer alan eğim ve engebelerin fazlalığı. 

 

- Toprağın sahip olduğu yapı. 

 

- Eğime paralel şekilde toprak sürülmesi. 

 

- Toprağın yanlış şekilde kullanımı. 

 

- Ormanların yok edilmesi. 

 

- Orman yangını. 

 

- Kaçak şekilde yapılan ağaç kesimi. 

 

Erozyon Türkiye'de En Çok Hangi Bölgelerde Görülür? 

 

Türkiye'de erozyon en çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülür. Özellikle buralarda yer alan fakir bitki örtüsü buna neden olur. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde erozyon görülme oranı da oldukça çoktur. 

Haberin Devamı

 

Erozyon Çeşitleri 

 

Erozyon olayı birçok farklı şekilde gerçekleşir. Bundan dolayı erozyon çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bunlar farklı nedenlerden dolayı meydana gelir ve buna göre isimler ortaya çıkmıştır. 

 

  1. Çığ Erozyonu

 

Çığ erozyonu kar kütlesinin çok olduğu yamaçlarda oluşur. Çığlar aşağıya doğru giderken erozyona neden olur. 

 

  1. Rüzgar Erozyonu 

 

Çöl alanlarında sıkça rastlanılır. Şiddetli rüzgarlar sonucu toprağın gevşek yapısının toz bulutu merhaba olarak taşınmasıdır. 

 

  1. Su Erozyonu 

 

Bitki örtüsünün olmadığı veya yetersiz kaldığı yerlerde yağış ile toprağın sürünmesi sonucu oluşur. 

 

Erozyon Nasıl Önlenebilir? 

 

Öncelikle erozyonu önlemek için insanların bilinçli olmaları gerekir. Erozyon nedenlerine baktığımız zaman ormanların ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Doğal olarak ormanlara verilen zararlar erozyonu daha hızlı hale getirir. Hızlı hale gelen erozyon neticesinde yaşamın daha kötüye gitmesi mümkündür.

 

Erozyon normalde toprağın yapısı ve bazı hareketlenmeler sonucu meydana gelir. Ancak insanların yapmış oldukları yanlışlar erozyon riskini maksimum seviyeye çıkarır. Bunun için dikkat edilecek konulardan biriside ormanlara sahip çıkmaktır. Özellikle yangından veya başka nedenlerden dolayı tahrip olan ormanları tekrar oluşturmak gerekir. Bundan dolayı ağaç ekiminin daha yaygın şekilde olması lazımdır.

Haberin Devamı

 

Erozyonu önlemek için arazileri enine sürmekte oldukça önemlidir. Bunun yanında tarım yaparken uygun alanlar seçilmelidir. Kaçak ağaç kesimi ise asla yapılmamalıdır. Bu konuda herkesin duyarlı davranması erozyon ile mücadelede etmede etkili sonuçlar ortaya çıkarır.

 

Sığır, koyun ve buna benzer hayvanların otlatılmasına da dikkat edilmelidir. Hayvanların nehir kenarlarından ve aşırı şekilde aşınmış olan topraklardan uzak tutulması gerekir.