Geri Dön

‘Çocuk bakıcısı değil öğretmeniz’

1.700 öğretmenle yapılan araştırmada büyük kısmı toplumun kendilerinin eğitimli çocuk bakıcısı olarak görüldüğünü düşünüyor. Yüzde 80’i çocuklarının öğretmen olmasını istemiyor.

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in 1.700 öğretmenle yaptığı ‘Öğretmen gözüyle öğretmenlik’ araştırmasına göre öğretmenler mutsuz. Öğretmenlerin büyük kısmı kendilerinin eğitimli çocuk bakıcısı olarak görüldüğünü düşünüyor. Bugün tamamı yayınlanacak araştırmanın ön bulgularından dikkat çekici sonuçlar çıktı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 62.5’i, toplumun öğretmenleri eğitimli çocuk bakıcısı gibi gördüğünü düşünüyor. Öğretmenlerin yaklaşık dörtte üçü ailelerin üstlenmedikleri sorumlulukları öğretmenlere yüklediklerini belirtiyor.

‘Çocuğum öğretmen olmasın’

Gurur duyulacak bir meslek yaptıklarını belirten öğretmenlerin yüzde 41.9’u mesleğin saygınlığı ve imajının düzelmeyecek kadar yıprandığını düşünüyor. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısı, öğretmenlik yaptıkça mesleğin saygınlığına yönelik inançlarının azaldığını belirtiyor. Değerlerinin yeterince anlaşılmadığını ve çalışma koşullarının toplumun bildiğinden daha kötü olduğunu düşünen öğretmenlerin sadece beşte biri ileride çocuklarının öğretmen olmasını istiyor.

Özel okul ve köy öğretmenleri daha mutlu

Özel okullarda görev yapan öğretmenler, devlet okullarında çalışan meslektaşlarına göre daha mutlu olduklarını ifade ediyor. Özel okullarda görev yapan öğretmenler, mesleklerine duygusal ve ahlaki olarak daha bağlı iken, devlet okulunda görev yapan öğretmenlerin mesleki bağlılıkları, mali kaygılar ve alternatif iş olanaklarının azlığı gibi faktörler nedeniyle olumsuz etkileniyor. Meslek liselerinde görev yapan öğretmenler ise en mutsuz grup olarak öne çıkıyor. İlçe ve köylerde görev yapan öğretmenler, il merkezinde görev yapan öğretmenlere kıyasla öğretmenlik mesleğinden daha yüksek doyum elde ettiklerini belirtiyor.