Gazete Vatan Logo

2022 Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman başlıyor?

Adli tatile kısa bir süre kaldı. Yargı teşkilatının çalışmalarına ara vereceği Adli tatilin ne zaman başlayacağı adli personel, yargı mensupları ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adli tatilde kural olarak yargısal faaliyetler görülmez, bu faaliyetlere ara verilir. Ancak bazı istisnaları bulunuyor. Peki, 2022 Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün? 2022 Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

2022 Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman başlıyor?

Adli tatil yargı teşkilatında çalışanlar tarafından merak ediliyor. Adli tatilde davaların görülüp görülmeyeceği de vatandaş tarafından sorgulanıyor. Adli personel ve yargı mensuplarının faaliyetlerine ara vereceği adli tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, 2022 Adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün? 2022 Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Adli tatilde her adliyede nöbetçi mahkeme bulunur. Aciliyet gerektiren işleri bu mahkemeler yapar. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103.maddesinde adli tatilde görülebilecek işlemler sıralanmıştır. Buna göre;

(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

Haberin Devamı

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Haberin Devamı

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya

Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Yukarıdaki madde hükmünden anlaşılacağı üzere; Nafaka davası, nafaka artırım davası, soybağının reddi davası, babalık davası, tanıma davası, velayet davası, isim değiştirme davası, soyad değiştirme davası, yaş küçültme davası, yaş büyütme davası, işçi davası, iş davası, kıdem tazminatı davası, işe iade davası, iş tazminatı davası, kıymetli evrak kaybolduğu zaman açılacak davalar adli tatilde görülür.

Haberin Devamı

Adli tatilde dava açılır mı sorusunun yanıt ise; evet, adli tatilde dava açılabilir.