Gazete Vatan Logo

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nereden yapılacak, sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?

20 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nereden yapılacak, sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nereden yapılacak, sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihlerinde elektronik ortamda alınacak.  Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, Ek-7 Takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.

Başvurulara ilişkin kayıtların Ek-7 Takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ ya kadar tamamlanması gerekmektedir

Haberin Devamı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıylatamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

Haberin Devamı

2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,

Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarakatanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta ikensözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yılbekleme süresini tamamlamış olmak,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,

Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmakşartları aranacaktır.

Haberin Devamı

 ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ