Geri Dön
EkonomiZam geldi, 2.354 TL’ye yükseldi, ödemeler aylık olarak banka hesaplarına yapılıyor

Zam geldi, 2.354 TL’ye yükseldi, ödemeler aylık olarak banka hesaplarına yapılıyor

Yeni zam açıklaması geldi. Yüz binlerce vatandaş yararlanıyor. Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. 2.354 TL'ye yükseltildi. Ödemeler 15 Şubat'ta başlıyor, 2.354 TL'lik ödeme miktarı temmuz ayına kadar geçerli olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren ödenen rakamlarda yeni artış olabilir. Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. En çok yararlanılan yardımlardan biri de evde bakım yardımı. Bu yardımdan yararlanmak için en az yüzde 50 engelli, ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor. Peki kimler evde bakım yardımdan yararlanabilir, her ay ne kadar destek sağlanıyor? İşte evde bakım ödemeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar....

Zam geldi, 2.354 TL’ye yükseldi, ödemeler aylık olarak banka hesaplarına yapılıyor

Zam geldi. Yeni yıl ile birlikte ödeme miktarı 2.354 liraya yükseltildi. Yüz binlerce kişi aylık olarak bu ödemelerden yararlanıyor. Başvuru yapan vatandaşlardan gerekli şartları taşıyan 2.354 TL devlet desteği alıyor.

Engellilik, yaşlılık ya da değişik kronik hastalıklar, kaza, afet ve diğer nedenlerle birçok insan maalesef elden ayaktan düşmekte günlük ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu durumda yaşamak ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının refakati ve bakımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için belli bir gelir düzeyine sahip olmak gereklidir.

Peki, yeterli geliri olmayıp evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yoksul vatandaşlar ne yapacak? Hemen cevaplayalım; yoksul durumda olanlar kendi imkânları ile hayatlarını idame ettiremediğinden bunlara devlet evde bakım yardımı yapmaktadır. Bu yardım 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için aylık 2.354 TL olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Belirtilen rakam sabit olmayıp yılın ikinci yarısından itibaren tekrar artırılabilmektedir. Hâlen aylık ortalama 535.000 kişi bu yardımdan faydalanmaktadır. Yardımın engelliye değil, bakımını üstlenen akrabası ya da diğer yakınlarına verilmekte olduğunun altını çizelim.

FAYDALANMA ŞARTLARI

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın bugünkü köşesinden aktardığına göre; evde bakım yardımı, için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilmektedir. 2022 yılında tespit edilen gelirin 2.835 TL’den az olması gerekmektedir. Evde bakım yardımı başvurusunda 2022 sayılı Kanun kapsamındaki (65 yaş ve engelli) aylıklar gelir olarak hesaba katılmaktadır. Diğer yandan engellilik oranının belgelenmesi gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” ibaresinin "evet" olarak işaretlenmiş olması lazımdır.

AKRABALARIN DURUMU

Evde bakım açısından; üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her biri akraba sayılmaktadır. Engellinin hanedeki akrabası tarafından 24 saat bakımının yapılması esas olmakla birlikte Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin uygun görmesi ve hanesinde bakımını üstlenecek akrabası olmaması hâlinde yakında ikamet eden akrabası tarafından en az 8 saat bakımının yapılması gerekmektedir.

EVDE BAKIM PARASI BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatların ikametgâhın bulunduğu ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır. Talebinin olumsuz değerlendirilmesi hâlinde engelliye veya yasal temsilcisine İl Müdürlüğünce 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

İTİRAZ HAKKI

Engelli veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bakım raporuna itiraz edebilir. İtiraz talebi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce değerlendirilir. Gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması için farklı personelden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilerek işlem yapılır. Yapılacak itirazlarda ikinci Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin verdiği karar nihai karardır.

DEĞİŞİKLİKLERİN VE ÖLÜMÜN BİLDİRİLMESİ ZORUNLU

Engelli veya yasal temsilcisi, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirlerindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç 15 gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılmaktadır…

Zam geldi, 2.354 TL’ye yükseldi, ödemeler aylık olarak banka hesaplarına yapılıyor

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Zam geldi, 2.354 TL’ye yükseldi, ödemeler aylık olarak banka hesaplarına yapılıyor

Öte yandan engelli bireylerin kendilerine de SGK prim şartı da aramadan 1.298 TL aylık maaş bağlanıyor. Bağlanan bu aylıklar sabit olmayıp her 6 ayda bir memur maaş katsayıları esas alınarak artırılıyor. 

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 arası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine rağmen işe yerleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına engelli aylığı bağlanmaktadır. 01.01.2022-30.06.2022 dönemi için; %40-%69 arası engelli olanlara her ay 865,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

YÜZDE 70 VE ÜZERİ ENGELLİ OLANLARA DAHA YÜKSEK MAAŞ

Bu grupta da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.
01.01.2022-30.06.2022 dönemi için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 1.298,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Sadece engellilere değil belirli şartlarla engelli yakınlarına da karşılıksız maaş bağlanmaktadır. Bu yardım sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan 18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli, vasi) başvurabilmektedir.

Engelli yakını; 18 yaşından küçük özel ihtiyaç düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişileri ifade etmektedir.

Bu yardımdan faydalanmak için T.C. Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir. 01.01.2022-30.06.2022 dönemi için engelli yakınına her ay 865 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir. Engelli maaşı için başvuruda Sağlık Kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık Kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından “başvuru alındı belgesi” verilmektedir. Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişinin, engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.