Gazete Vatan Logo

Taşınma planı yapanlar nakliye firması seçerken dikkat! Eşyalarınız zarar görürse haklarınız nedir?

Evini ya da işyerini değiştirmek isteyenlerin önemli gider kalemlerinden biri de nakliye ücretleri. Son yıllarda hızla artan satılık ve kiralık ev fiyatlarına paralel olarak nakliye için ödenen ücretler de arttı. Taşınma telaşında olanlar nakliye süresince yaşayacakları sorunlar ile ilgili ne yapmaları gerektiğini ise tam olarak bilmiyor. Taşınma sırasında eşyaların zarar görmesi durumunda, nakliye firması yaşanan zarardan sorumlu tutuluyor. Avukat Cansen Erdoğan, "Taşıyıcı firma, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın zararından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan durumdan sorumludur. Taşıyıcı şirket meydana gelen zararı tazmin etmekle yükümlüdür" diye konuştu.

Taşınma planı yapanlar nakliye firması seçerken dikkat! Eşyalarınız zarar görürse haklarınız nedir?

ALİCAN YILDIRIM / gazetevatan.com

Kiralık ev fiyatlarındaki artış nedeniyle mülk sahipleri mevcut kiracılarını çıkararak, evini yeniden kiraya vermenin yollarını arıyor. Bu nedenle birçok kişi taşınma telaşı yaşıyor. Üniversitelerin açılması, memurların tayin süreci de yeni ev arayan kişi sayısının artmasına yol açıyor. Taşınma beraberinde bir dizi masrafı da getiriyor. Peşinat, depozito dışında nakliye masrafı da kiracıların taşınma giderlerini artıran kalemler arasında yer alıyor. Kira fiyatlarında olduğu gibi nakliye fiyatlarında da artış görülüyor.

Evden eve nakliye hizmetleri; eşyaların ambalajlanması, yüklenmesi, yeni eve yerleştirilmesi ve montajını da kapsıyor. Eşyalarını güvenle yeni adresine taşımak isteyenler, nakliye sürecini merak ediyor. Kişiler özel eşyaları da dahil tüm evini güvenle teslim edebilecekleri nakliye firmasını seçerken nelere dikkat etmeli?

Taşınma planı yapanlar nakliye firması seçerken dikkat Eşyalarınız zarar görürse haklarınız nedir


NAKLİYE FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?

Taşınma planı yapanlar nakliye şirketlerinin talep edeceği ücreti merak ediyor. Taşınma ücretinin belirlenmesinde pek çok parametre etkili oluyor. İki konut arasındaki mesafeden, evlerin metrekaresine, kat sayısından eşyaların nasıl taşınacağına kadar birçok farklılık fiyat için belirleyici oluyor.

Haberin Devamı


120 METREKARE EV İÇİN BAŞLANGIÇ FİYATI 5.500 TL

Öte yandan nakliyenin nasıl yapılacağı da fiyatın belirlenmesinde etkili. Burada iki farklı uygulama bulunuyor. Paketleme ve kurulum dahil tüm süreçler nakliye firması tarafından yapıldığında, 120 metrekare bir ev için başlangıç fiyatı şu anda 5.500 lira seviyelerinde. Mutfak eşyaları ile özel eşyaların taşınan tarafından ambalajlanması durumunda ise fiyat düşüyor. Bu durumda başlangıç fiyatı 3.750 TL oluyor.

Taşınma planı yapanlar nakliye firması seçerken dikkat Eşyalarınız zarar görürse haklarınız nedir

NAKLİYE GİDERİNİ DÜŞÜRMEK MÜMKÜN

Tüketicinin hiçbir şeye müdahale etmediği, tüm sürecin firma tarafından organize edildiği uygulama taşınacak kişiye rahatlık sağlıyor. Ancak maliyet bakımından yüksek oluyor. Öte yandan ambalajlama tüketici tarafından yapılacaksa, bu durumda da koli, bant gibi yeni maliyetlerin ortaya çıkacağı unutulmamalı.

Haberin Devamı

HASARDAN FİRMA SORUMLUDUR

Taşınma planı yapanlar için Avukat Cansen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Taşınma esnasında eşyaları zarar gören tüketicilerin kullanabilecekleri hukuki haklarının detaylarını açıklayan Erdoğan, "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, 875.maddesinde; 'Taşıyanın sorumluluğu taşınmak için eşyanın teslim alınmasından başlar ve teslimine kadar devam eder. Sorumluluk, zıya ve hasar ile gecikmeyi kapsar' demektedir. Bunun anlamı da taşıyıcı firmanın, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın zararından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan durumdan sorumlu olduğudur. Eşyanın zarar görmesi, o eşyadan ekonomik olarak yararlanma imkanının ortadan kalkmasıdır. Hasar ise; eşyanın ekonomik değerini azaltan ama tamamen ortadan kaldırmayan zararı ifade eder" diye konuştu.

Taşınma planı yapanlar nakliye firması seçerken dikkat Eşyalarınız zarar görürse haklarınız nedir

İSPAT ŞARTI BULUNUYOR

Avukat Erdoğan; "Taşıyıcı şirketin bu sorumluluktan kurtulabilmesi için ancak kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği somut bir durum olduğunu ispat etmesi gerektiğinin altını çizerek, “İspat yükü de tamamıyla taşıyıcı şirkete aittir. Taşıyıcı şirketin kaçınamayacağı veya sonuçlarını önleyemeyeceği duruma dayanarak sorumluluktan kurtulabilmesi için en üst düzeyde özeni göstermiş ve gerekli tüm tedbirleri almış olduğunu kanıtlaması gerekir. Üstelik sadece bu da yeterli değildir, taşıyıcı şirket sadece zarara neden olan olaydan değil, olayın sonuçlarından kaçınmak için de en üst düzeyde özeni göstermiş olmalıdır. Taşınan eşyalarda meydana gelebilecek herhangi bir zararın olması durumuyla ilgili; "Özel istisnalar hariç olmak kaydı ile eşyanın taşıma sırasında zıyanı, hasarı ya da gecikmesi nedeniyle bir zararın ortaya çıkması durumunda, taşıyıcı şirket meydana gelen zararı tazmin etmekle yükümlüdür" İfadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İLK YAPILMASI GEREKEN FOTOĞRAF ÇEKMEK

Evini taşıyacaklar için önemli uyarılarda bulunan Avukat Erdoğan, “Yaşanabilecek muhtemel sıkıntıları net olarak belirlemek adına öncelikle taşıma işleminden önce taşınacak eşyaların fotoğraflarının çekilmesi doğru bir hareket olacaktır. Eşyalar, taşıyıcı şirket tarafından belirtilen adrese geldiğinde eşyaların mümkünse taşıyıcı şirketin elemanları ile birlikte açılması ve herhangi bir hasar ya da zayiatın olduğunun görülmesi halinde bu ürünlerin o haliyle yeniden fotoğraflarının çekilmesi, ispat açısından uygun olacaktır. Meydana gelen zayiat ya da hasarın taşıyıcı firma tarafından tazmini, Türk Ticaret Kanunu’nun 882. Maddesinde düzenlenmiştir“ şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

NAKLİYAT EMTİA SİGORTASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Avukat Cansen Erdoğan, “Oldukça sık rastlanan bu tarz ihtilaflarla karşılaşmamak, mağduriyetin kısa zamanda giderilmesini sağlamak amacıyla gerek gönderenin gerekse de taşıyıcı şirketin Nakliyat Emtia Sigortası yaptırdığı sıklıkla görülmekte, tavsiye de edilmektedir. Nakliyat Emtia Sigortası, taşınacak eşyanın, karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları, poliçede belirlenmiş özel şartlar ve Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür” diye konuştu.

Konu ile ilgili Yargıtay kararlarına atıfta bulunan Erdoğan kararı, “Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 16.03.2012 tarihli, E.1296/K.4055 sayılı kararında; “Teslim sırasında taşınan makinelerden birinin hasarlı olduğu, davalı taraf yetkilisinin imzasını havi tutanak içeriğinden anlaşılmaktadır. Taşıyıcı, malların kendisine teslim edilmesinden varma yerinde teslimine kadar geçen sürede meydana gelen hasarlardan sorumludur. Her ne kadar mahkemece, hasarın taşıma sırasında meydana geldiğinin kanıtlanamaması ve davalının kusuru olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de davalı eşyanın kendisine teslimi sırasında şeffaf ambalajlı olan makine ile ilgili herhangi bir çekince koymadığından malı hasarsız olarak teslim aldığının kabulü gerekir. Bu karinenin aksinin de davalı tarafça kanıtlanması gerektiği dikkate alınmalıdır. Davalı, davada bu hususu kanıtlayamamış olup, başka makinelerin hasarlı olmaması da, hasarlı makinenin nakliyecinin sorumluluk kesitinde hasarlanmadığı sonucunu doğurmaz. Bu itibarla mahkemece, hasarın taşıma kesitinde oluştuğunun kabulüyle neticesine göre karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi bozmayı gerektirmiştir.” hüküm tesis etmiştir” şeklinde değerlendirdi.