Gazete Vatan Logo

Borcu olanlar bu tarihe dikkat!

142 sayfalık Tebliğ Taslağı’nda, vatandaşların hangi prodesürlere uyacağı örneklerle anlatılıyor.

Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırmanın ikincil mevzuatı kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların ne şekilde yapılandırılacağı konusunda bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan 142 sayfalık Tebliğ Taslağı’nda, hangi kamu alacağının ne şekilde yapılandırılacağı, vatandaşların da hangi prodesürlere uyacağı örneklerle anlatılıyor. Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere, su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine bağlı olan ve kapsama giren alacakları yeniden yapılandırma çerçevesinde ödemek isteyen borçlular, 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları dairelere yazılı olarak başvuruda bulunacak. 31 Mayıs akşamına kadar da ilk taksit ödenmek zorunda.

BELEDİYE ALACAKLARI

Belediyelerde örneğin Kasım/2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama girecek, Aralık 2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Ocak/2011’de verilmesi gerektiğinden kapsam dışı olacak. Su alacaklarında da, su kullanım dönemi 15 Kasım 2010 ile 15 Aralık 2010 olan faturalar, kapsama girecek, son ödeme tarihi Ocak 2011 olan faturalar kanundan faydalanamayacak

EMLAK VERGİSİ

Emlak vergisinde de yapılandırma isteyen mükellefler bildirimlerini 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere verecek. 2010 ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan ya da bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara TEFE/ÜFE tutarının eklenmesi gerekecek.

ALACAK TUTARI NASIL TESPİT EDİLECEK?

Vergi asıllarına vade tarihinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine aylık değişim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak yapılandırılan alacak bulunacak. 26 Ocak 2010 vadeli bir verginin ödenmemiş olması halinde, yapılandırma sonrası vergi aslına yüzde 23,1043’lük gecikme zammı yerine, yüzde 10.8723’lük TEFE/ÜFE tutarı eklenecek. Uygulamayla 2 bin 50 liralık bir gecikme zammı yerine 619 lira eklenecek.

Yapılandırma ödeme süresini nasıl belirliyor? Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksidin ödeme süresi de, 31 Mayıs 2011 mesai saati bitiminde sona erecek. Borçlular isterlerse 6, 9 ve 12 eşit taksit seçeneklerini de seçebilecek.

Taksitle yapılacak ödemelerde 6 eşit taksite 1,05, 9 eşit takside 1.07, 12 eşit taksite 1.10, 18 eşit taksite de 1.15 katsayıları uygulanacak. Belirlenen tutarlar, katsayılar ile çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarları hesaplanacak.