Geri Dön

46/2 G Trafik Cezası Kodu Nedir? 46/2 G Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Trafikte uygulanan kurallar, sürücülerin can ve mal güvenliğini koruyabilmek amacıyla konulmuş bulunmaktadır. 46/2 G Trafik Cezası Kodu, trafikte sorun yaratacak şekilde şerit değiştirme suçlarına yazılır. Sürücüler aksi bir işaret bulunmadığı durumda, trafikte tehlike oluşturacak kadar birden çok şerit değiştirdiğinde 46/2 G Ceza kodu yazılmaktadır.

46/2 G Trafik Cezası Kodu Nedir? 46/2 G Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezası kamu güvenliği, sağlıklı seyahat edilebilmesi ve sürücülerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yazılmaktadır. En kolay tanınan şekliyle makas değiştirme davranış ceza kodu 46/2 G olarak yazılmaktadır. 

46/2 G Trafik Cezası Kodu Nedir?

Trafikte bulunan sürücülerin, gerekli olmadığı halde birden çok şerit değiştirerek tehlike oluşturacak davranışlarına 46/2 G Trafik cezası kodu yazılır. Trafik cezaları her yıl yeniden belirlenmektedir. Trafik kanununda 46/2 G cezası olarak bilinen Trafik cezasının verilme nedeni sayılan davranıştır. Büyük kazalara neden olabilen bu makas atma adıyla bilinen gereksiz şerit değiştirme durumunda yazılır.

2022 yılı 46/2 G ceza kodu alan sürücünün 1.823 Türk Lirası ceza ödemesi gerekir ve ceza puanı ehliyetine işlenir. Fakat yazılan 46/2 G kodu cezasını ilk 15 gün içinde ödeyenlere %25 indirim uygulanmaktadır. Trafikte gereğinden fazla şerit değiştirerek tehlike oluşturanlara yazılan 46/2 G kodu ilk 15 gün içinde ödendiği takdirde indirimli olarak ödenebilmektedir. 

46/2 G Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Halk arasında makas değiştirme olarak bilinen davranışlara yazılacak 46/2 G koduyla tanınan trafik cezasıdır. Trafikte aksi bir uyarı bulunmadığı durumlarda birden çok şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren duruma neden olanlara 46/2 G kodu yazılmaktadır. Şerit değiştirme cezası ceza yazanın İnisiyatifinde bir durumdur. Bu nedenle ehliyete ceza puanı yazılmamaktadır. Ceza yazılan sürücünün, 46/2 G trafik cezasına itiraz hakkı da bulunmaktadır.

İtiraz süresi ise cezanın yazıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. İtirazlar Sulh Hukuk Hakimliğine yapılmaktadır. Ayrıca UYAP üzerinden dilekçe yazılarak da itiraz edilebilmektedir. Trafik cezasına itiraz eden sürücünü belirlenen süre içinde şahsen itirazını yapması önemlidir. Aksi halde itiraz edilemez. Haksız bulunduğu durumda ise tüm vekalet ve diğer masrafları ödemek zorunda olduğunu bilmesi gerekmektedir.