Gazete Vatan Logo

Zitvatorok Antlaşması Özeti Ve Önemi... Zitvatorok Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Osmanlı Devleti Avrupa'da ilerleyerek birçok başarı elde etmek istemiştir. Tabi bunu yapmak için savaşlar ve antlaşmalar yapılması zorunluydu. Ancak bazı antlaşmalardan dolayı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. İşte bunlardan biriside Zitvatorok Antlaşması olarak tarihe geçmiştir. Antlaşmada Osmanlı'nın lehine maddelerde olsa genel açıdan antlaşmanın zararları büyük olmuştur. Özellikle savaşlarda görülen başarı antlaşmaya yansımamıştır.

Zitvatorok Antlaşması Özeti Ve Önemi... Zitvatorok Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Zitvatorok Antlaşması Nedir? 

Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü yıllarda oldukça büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ortaya koymuştur. Savaşlarda ortaya çıkan başarıların antlaşmalar yapılırken aynı şekilde olmadığı da görülmüştür. Zitvatorok Antlaşması bu duruma iyi bir örnek olarak gösterilebilir. 

Zitvatorok Antlaşması Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında imza altına alınmıştır. Antlaşma yapılmadan önce Osmanlı'nın Avusturya'ya karşı başarılı seferler yaptığı görülmüştür. Ancak İran Savaşları ve Celali İsyanları Osmanlı Devleti'ni antlaşma yapmak zorunda bırakmıştır. 

Zitvatorok Antlaşması Özeti ve Önemi

1533 yılında yapılan İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı başarı elde ettiği görülmüştür. Buna göre Avusturya, Osmanlı Devleti'ne her yıl vergi ödemeyi kabul etmiştir. Ancak ilerleyen zamanda bu durumu Avusturya'nın bozmuş olduğu görülmüştür. Yani Avusturya artık vergi vermek istememiş. Bunun üzerine iki devlet arasında sınır çatışması da başlamış. 

Yaşanılan sorunlar üzerine Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı sefere çıkma kararı almıştır. Savaşın ilk zamanlarında bir başarı elde edilememiş. Ancak tahta 3. Mehmet çıkınca işler değişmiştir. Çünkü 3. Mehmet ve orduları Haçova'da Avusturya'yı yenilgiye uğramayı başarmıştır. Estergon ve Kanije kaleleri ise Avusturya'dan geri alınmıştır. 

Avusturya’ya yardım eden ittifak içerisinde Eflak ve Boğdan beyleri de vardı. Ancak bu beyler daha sonra Osmanlı yanına geçmek istemişler. Bunun üzerine Avusturya Osmanlı'ya barış teklifinde bulunmuş. Aslında bu kabul edilmeyecekken İran Savaşları ve Celali İsyanları yüzünden antlaşma teklifi kabul edilmiştir. Zitvatorok Antlaşması'nın önemi şöyledir;

Zitvatorok Antlaşması Özeti Ve Önemi... Zitvatorok Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

- Osmanlı Devleti'nin yükselme devri sona ermiştir. Savaşta gösterilen başarı antlaşmada tam tersi olmuştur. 

Zitvatorok Antlaşması Tarihi ve Maddeleri

Zitvatorok Antlaşması'nın imzalanma tarihi 11 Kasım 1606'dır.

Maddeleri:

- Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı hakimiyetinde olacak. Rop ve Koman kaleleri ise Avusturya'ya bırakılacaktır.

- Avusturya bir seferlik 200.000 altın değerinde savaş tazminatı ödeyecektir.

- Osmanlı Devleti'nin padişahı Avusturya Arşidükü’ne karşı Roma İmparatoru unvanı ile hitap edecektir. 

- Her üç senede bir olacak şekilde iki taraf birbirine hediye gönderecektir.

- Avusturya, Macar toprakları ödediği yıllık vergiyi artık ödemeyecektir.

- İki tarafta biri diğerinin arazisine tacizde bulunmayacak. Böyle bir şey olursa eğer esirler iade edilecek. Ayrıca maddi zarar karşılıklı şekilde geri ödenecektir.

- İspanya kralı da bu antlaşmaya dahil olma hakkına sahiptir.

- Antlaşma 20 sene süreyle imzalanmıştır.

- Antlaşmayı imzalayanların haricinde halefler de bu antlaşmaya uyacaktır. 

Zitvatorok Antlaşmasının Sonuçları 

Zitvatorok Antlaşması'nın maddelerine bakıldığı zaman Osmanlı avantajlı gibi görülüyor. Ancak durum öyle değildir. Çünkü Osmanlı'nın Avusturya’dan aldığı vergiler kesilmiştir ve Avusturya saygınlık kazanmıştır. Bundan dolayı Osmanlı'nın adım adım Avrupa'dan çekilme süreci başlamıştır.