Gazete Vatan Logo

Olay ve Olgu Nedir, Farkları Nelerdir? Tarihi Olay ve Olgu Örnekleri...

Olay ve olgu kavramları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanan bir kavramdır. Olay kavramı hadise, vaka veya fenomen olarak da bilinmektedir. Olgu ise bazı olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuçlar olarak açıklanmaktadır. Dilimizde var olan olgu sözcüğü vakıa olarak da bilinmektedir.

Olay ve Olgu Nedir, Farkları Nelerdir? Tarihi Olay ve Olgu Örnekleri...

Olgu ise doğruluğu kanıtlanmış, objektif ve somur olaylara denilmektedir. Olgular herkes tarafından kabul edilir. Bazı olayların yol açtığı sonuçlara denilmektedir.

Olay ve Olgu Nedir?

Belli bir süre içerisinde gerçekleşen, başlangıç ve bitiş zamanı ile beraber yeri belli olan durumlara olay adı verilmektedir. Olaylar ekonomik, dini, kültürel veya sosyal alanlardan oluşmaktadır. Kişiler gün içerisinde çok fazla olaylara şahitlik etmektedir. Bazı olayların ise birden fazla sebebi ve sonucu olmaktadır. Her olayın sonucu ise farklı kişileri farklı nedenlerle etkilemektedir. 

 Tarihi olayların farklı özellikleri bulunmaktadır. Tarihi olayların özellikleri şunlardır:

 - Gerçekleştiği zaman bilinmelidir.

 - Olaylara neden olan sebepler bilinmelidir.

 - Gerçekleşen yer bilinmelidir.

 - Olayların yaşandığı yerde insanlar arasında bilinmeli ve yayılmalıdır. 

 - Üzerinden belli bir zaman geçmiş olması gerekir.

 - Belirli kuralları bulunmamaktadır.

Olgu ise doğruluğu kanıtlanmış, objektif ve somur olaylara denilmektedir. Olgular herkes tarafından kabul edilir. Bazı olayların yol açtığı sonuçlara denilmektedir. Tarihsel olgu ise daha soyut ve genel olmaktadır. Tarihsel olgular tarihte aynı türlerde yaşanmış benzer olayları bit bütün olarak göstermektedir. Bu olayların sonucuna bağlı olarak da uzun sürede olan gelişmelere tarihsel olgu ad verilir. 

Olay ve Olgu Farkları Nelerdir?

Olay ve olgu arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Olay ve olgu arasındaki farklar şunlardır:

- Olayların gerçekleştiği belli bir zaman bulunur. Olgular ise zaman içerisinde gelişmektedir.

- Olaylar somut gerçekler ve yaşanmış olan durumlardır. Olgular ise soyut kavramlardır. 

- Olaylar tek tek meydana gelmektedir. Tarihsel olgular ise olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılır.

- Olaylar zamansal olarak olan durumu ifade etmektedir. Tarihsel olgu ise olay ve olayların sebeplerini yol açtığı sonuçları ve ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri incelemektedir.

- Olay yaşanmışlık olmaktadır. Tarihsel olgu ise bu yaşanmışlıklar hakkında toplumsal ve bireysel deneyimleri içermektedir. 

- Olaylar objektif ve herkes için geçerli olmaktadır. Tarihsel olgular ise insanların anlatılmalarından ve tarihçilerin yorumlanması sebebiyle objektif olmamaktadır. 

Tarihi Olay ve Olgu Örnekleri

Tarihe bakıldığında pek çok olay ve olgu örneği ile karşılaşmak mümkündür. Tarihte olay örnekleri şunlardır:

- Miryakefelon Savaşı

- Koyunhisar Savaşı

- Malazgirt Savaşı

- Koyunhisar Savaşı

- Ankara Savaşı

- Varna Savaşı

 - İstanbul fethi

 - Kıbrıs Fethi

 - Talas Savaşı

 - Kadeş Antlaşması

Tarihi olgu örnekleri ise şunlardan oluşmaktadır:

 - Anadolu Türkleşmesi

- Türkiye'nin çağdaşlaşması

- İstanbul'un Türk şehri haline gelmesi

- İslamiyet'in Türkler arasında yayılması

- Türklerin yerleşik yaşama geçmesi

- Kentleşmenin hızlanması

- Sanayileşme

- Milliyetçiliğin artması

- Avrupa'da Hristiyanlığın yayılması

- Sömürgeciliğin başlaması