Gazete Vatan Logo

Mısır Bayrağı Anlamı Nedir? Mısır Bayrağı Nasıl Oluştu, Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Mısır aynı zamanda resmi adı üzerinden Mısır Arap Cumhuriyeti olarak bilinmektedir. Hem Afrika hem de Asya kıtalarını barındıran ve kesişen noktada olan bir ülkedir. Özellikle antik tarihi ile birlikte dünya çapında en önemli ülkeler içerisinde önde gelir. Nüfusunun önemli bir kısmı Nil Nehri boyunca yerleşmiştir ve her sene yoğun oranda dünya çapından turist çeker.

Mısır Bayrağı Anlamı Nedir? Mısır Bayrağı Nasıl Oluştu, Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Diğer yandan ülkenin bayrağı 3 farklı renk üzerinden yatay şekilde sıralı olarak desen haline getirilmiştir. Genel çerçevede kırmızı renk bağımsızlık, beyaz renk barış ve siyah renk ise bağımsızlık esnasındaki katliamları ele almaktadır.

Mısır Bayrağı Anlamı Nedir?

Mısır dünya çapında özellikle turistik açıdan en önemli ülkelerden biridir. Aynı zamanda ülkenin manevi değerlerini en iyi şekilde yansıtan bir bayrağa sahiptir. Bu bayrak yan yana dizayn edilmiş 3 renkten oluşmuştur. Bu doğrultuda en üstte kırmızı, orta bölümde beyaz ve alt kısımda ise siyah renk bulunur. Özellikle renkler ülkenin bağımsızlık savaşını ve aynı zamanda yaşanan katliamları ele almaktadır.

Bu bağlamda kırmızı renk üzerinden bağımsızlık savaşı esnasında kaybedilenler anılır. Aynı zamanda orta kısımda bulunan beyaz barışı simgelerken, siyah ise bağımsızlık savaşında yaşanan katliamları ifade etmektedir. Diğer yandan bayrağın ortasında bulunan Kartal amblemi ise Selahattin Eyyubi'yi ifade eder.

Mısır Bayrağı Nasıl Oluştu?

Mısır bayrağı genel olarak ülkenin tarihini ele almak suretiyle oluşmuştur. Bayrak üzerinde kullanılan her renk manevi değerleri ve tarih içerisindeki hem iyi hem de kötü durumları ele alır. Aynı zamanda bayrağın orta kısmında beyaz renk vardır ve beyaz rengin ortasında ise bir Kartal amblemi bulunur.

Mısır Bayrağı Anlamı Nedir Mısır Bayrağı Nasıl Oluştu, Renkleri Ne Anlama Geliyor

Bayrağın orta bölümünde yer alan Kartal amblemi Selahattin Eyyubi’yi ifade etmektedir. Bu doğrultuda tarihi açıdan bayrağın oluştuğunu söylemek gerekir. Sırasıyla en üstten başlamak suretiyle kırmızı, beyaz ve siyah renkleri bayrağı tamamlar. Özellikle de bağımsızlık savaşında yaşanan mücadele üzerinden ele alınan manevi değerler bayrağı yansımıştır. Buna bağlı olarak uluslararası düzeyde Mısır bayrağı her yerde resmi şekilde kullanılır.

Mısır Bayrağı Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Değişik renklerden oluşumu ile beraber Mısır bayrağı manevi değerleri ve tarihini en iyi biçimde yansıtmaktadır. Bu kapsamda yatay şekilde kırmızı, beyaz ve siyah alt alta sıralanmıştır.

- Kırmızı renk bağımsızlık savaşı esnasında canını kaybeden sivil ve askerleri temsil eder.

- Aynı zamanda orta kısmında bulunan beyaz renk ise barışı ve saflığı anlatmaktadır.

- Siyah renk ise bağımsızlık süreci içerisinde meydana gelen katliam ve işkenceleri temsil eder.

Yukarıda verilen 3 farklı renk ile beraber Mısır bayrağı oluşur ve bu bayrak kendi anlamları doğrultusunda manevi değerleri anlatır. Aynı zamanda genel çerçevede Mısır halkını ele alır ve ifade eder. Diğer yandan bayrağın tam orta noktasında bulunan Kartal amblemi, Selahattin Eyyubi’ye anlatmak için sembolize olarak kullanılmıştır.