Gazete Vatan Logo

Matematikte kızlar liseye kadar önde

UNESCO’nun hazırladığı ‘Küresel Eğitim İzleme Raporu’na göre Türkiye’de 4 ve 8’inci sınıfta okuyan kız öğrenciler matematikte erkek öğrencilerden daha başarılı. Okuma becerilerinde kız öğrenciler erkeklerden çok daha üstün çıktı

Matematikte kızlar liseye kadar önde

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yayınladığı ‘Küresel Eğitim İzleme Raporu’ (GEM Raporu), Türkiye için ilginç verileri gün yüzüne çıkardı. On yıldır Türkiye’de eğitime yönelik çalışmalar yapan ve izleme raporları hazırlayan Eğitim Reformu Girişimi (ERG) GEM Raporunu inceleyerek Türkiye’yle ilgili önemli tespitleri topladı. ERG’nin çalışmasına göre Türkiye’de hem 4 hem de 8’inci sınıflar düzeyinde matematikte kızlar erkeklerden daha başarılı. Okuma becerilerinde ise kız öğrencilerin erkek öğrenciler karşısındaki üstünlüğü her ülkede oldukça belirgin.

Temel matematikte sorun

GEM raporu matematikte minimum düzeyde beceriye sahip olan öğrenci yüzdesinin ilkokuldan liseye kadar birçok ülkede düşük olduğunu gösteriyor. Güney Afrika, Fas, Kuveyt’in içinde bulunduğu grupta 8. sınıf öğrencilerinin ancak yarıdan azı temel matematik yeterliğine ulaşabildi. Singapur, Kore, Hong Kong’ta öğrencilerin tamamına yakını temel matematik becerilerine sahip. Türkiye’de ise bu oran yüzde 70’te kalıyor. Yani öğrencilerimizin yüzde 30’u temel matematik becerilerinden yoksun olarak yetişiyor.

Haberin Devamı

Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Ürdün ve Meksika’daki ortaöğretim yöneticilerinin yaklaşık yüzde 40’ı altyapı sorunlarının öğretimi olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Türkiye’de, dezavantajlı öğrencileri olan okul yöneticilerinin yüzde 69’u öğretimin fiziksel altyapı sorunlarından etkilendiğini belirtiyor.

Yeterli alan yok

Türkiye’deki ilköğretim okulu müdürlerinin yüzde 60’tan fazlası okullarında yeterli öğretim alanı olmamasının öğretimi engellediğini belirtiyor.

Güveniyoruz ama söz hakkı yok!

Raporda dikkat çekici bir başka bulguya göre Türkiye, öğretmenlerin ders içeriğine karar vermede en az söz sahibi olduğu ülkelerden biri. Öğretmenlerin bu konudaki katılımı 2006’dan 2015’e giderek azaldı. Türkiye’de öğretmenlerin derslerin içeriğine karar verebildiği okulların oranı yüzde 20’nin altında. Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Estonya’da bu oran yüzde 100’e yakın. Analiz edilen 49 ülkenin çoğunda öğretmenlerin müfredata yön verme eğilimi artıyor. Öğretmenlere duyulan güven eğitim sistemine duyulan güvenin üzerinde. GEM raporunda 21 ülke için yapılan değerlendirmeye göre öğretmenlere duyulan güvenin eğitim sistemine duyulan güvenin üzerinde olduğu vurgulanıyor. Türkiye’de, öğretmenlere duyulan güven 10 üzerinden yaklaşık 6,5 iken, eğitim sistemine duyulan güven yaklaşık 4,5’ta kalıyor.

Haberin Devamı

Çocuklar üşüyor

Müdürlerin yarıdan fazlası okuldaki ısıtma ve soğutma sisteminin öğretimi engellediğini söylüyor. Türkiye her iki konuda da değerlendirilen 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip. ERG ve TEGV’in birlikte yürüttüğü ‘Çocukların Gözünden Okulda Yaşam’ araştırmasına göre ise ilköğretim çağındaki çocuklar arasında okulunun iyi ısınmadığını belirten çocukların oranı ikili öğretim veren okullarda yüzde 41’i buluyor. Yüz yüze görüşmelerde kışın sınıfta çok üşüdüğünü, hatta kabanıyla oturduğunu belirten bir çok çocuk olduğu bildiriliyor.