Gazete Vatan Logo

Berlin Antlaşması Özeti Ve Önemi... Berlin Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu antlaşmalar içerisinde bazılarının olumsuz etkileri oldukça fazla olmuştur. Bu antlaşmalar içerisinde Berlin Antlaşması da yer almaktadır. Çünkü bu antlaşma neticesinde Osmanlı Devleti önemli derecede toprak kaybı yaşamıştır. Bunun yanında antlaşmaya imza atan devletlerin sayısı toplamda 7 olarak bilinir. Ayrıca Rusya Osmanlı'ya karşı önemli bir kazanç elde etmiştir.

Berlin Antlaşması Özeti Ve Önemi... Berlin Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Berlin Antlaşması Nedir? 

Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin kayıp yaşamış olduğu barış antlaşmalarından birisidir. Tabi tarihte yer alan antlaşmalara imza atan devletlerin bunu her zaman isteyerek yapmadıkları bilinir. Osmanlı'da çoğu zaman istemese bile antlaşmalara imza atmak zorunda kalmıştır. 1878'de imza altına alınan Berlin Antlaşması da Osmanlı Devleti için büyük bir kayıp olmuştur. 

Berlin Antlaşması Özeti ve Önemi 

Berlin Antlaşması için başlangıç 93 Harbi olarak bilinir. 3 Mart 1878 yılında Ayastefanos Antlaşması yapılmıştı. Tabi bu antlaşma İngiltere'nin çıkarlarına aykırıydı. Çünkü Rusya'nın güçlenmesi işlerine gelmiyordu. Rusya ise yeni bir savaşın çıkmasını önlemek için Ayastefanos Antlaşması'nın iptal olmasını istedi. Bunun yerine ise Berlin Antlaşması'nın yapılması kararı çıkmıştır. 

Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını hızlandırması ile önem kazanmıştır. Ayrıca Ermeni meselesinin başlangıcı bu antlaşma olarak görülür. Zaten uluslararası bir antlaşmada Ermeni meselesi ilk kez yer almıştır. 

Haberin Devamı

Berlin Antlaşması Özeti Ve Önemi... Berlin Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Berlin Antlaşması Tarihi ve Maddeleri

Berlin Antlaşması'nın tarihi 13 Temmuz 1878'dir. Antlaşmaya imza atan devletler; Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve İtalya. 

Maddeleri:

- Karadağ, Romanya ve Sırbistan bağımsız olmuştur. 

- Bulgaristan üç bölgeye ayrılmış. 

- Bosna Hersek'in yönetimi bir süreliğine Avusturya'ya verilmiş. 

- Doğu Rumeli Osmanlı'ya verilsede yönetime Hristiyan bir vali atanmıştır. 

- Bulgaristan özerk hale getirilmiş. 

- Rusya; Ardahan, Batum ve Kars'ı almıştır. 

- Makedonya ıslahat yapmak şartıyla Osmanlı'ya verilmiştir. 

- Doğubeyazıt ve Kosova Osmanlı'da kalmıştır. 

- Teselya'nın Yunanistan'a ait olduğu tescillenmiş. 

- Osmanlı Devleti'nin Rusya’ya 2 katı tazminat ödemesi kabul edilmiş. Tazminat ödemesi taksite bağlanmıştır. 

- Doğu Anadolu’da ve Girit’te ıslahat yapılması kararlaştırılmış. 

Berlin Antlaşması'nın Sonuçları

Osmanlı Devleti'nin toprak kayıpları yaşadığı ve siyasi olarak düşüşe geçtiği birçok antlaşma vardır. Berlin Antlaşması bu kapsamda sıkıntılı bir sürecin başlamasına neden olmuştur. Büyük devletler antlaşmadan kazançlı çıkarken Osmanlı Devleti için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Antlaşmanın sonuçları şöyledir;

Haberin Devamı

- Osmanlı Devleti'nin dağılma süreci hızlanmış.

- Ermeni konusu ilk kez uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.

- Ermeni sorunu baş göstermiştir.

- 19. yüzyılda Osmanlı'nın en fazla toprak kaybı bu antlaşma ile olmuştur.

- Avusturya, Bosna Hersek'ten haklar elde etmiştir.

Osmanlı Devleti için Berlin Antlaşması pekte hayırlı olmamıştır. Özellikle yıllar boyu sürecek olan Ermeni meselesi burada ortaya çıkmıştır. Üstelik Osmanlı Devleti bu antlaşma yüzünden birçok toprak kaybı yaşamıştır. Ayrıca Balkanlar'daki Osmanlı varlığının ortadan kalkması adına yabancı devletlerin atmış oldukları büyük bir adım olmuştur.