Gazete Vatan Logo

Anadolu’nun genleri dünya haritası gibi

Hintli de var Finli de Asyalı da var Afrikalı da!

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin araştırması, Anadolu’da yaşayan insanların dünyanın farklı bölgelerine ait 12 farklı gen taşıdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, Anadolu insanı Kuzey Afrika’dan Finlandiya ve Hindistan’a kadar birçok farklı gen taşıyor.

DÜNYANIN en saygın okullarından ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, Anadolu’nun dünyanın en çeşitli gen yapısına sahip bölgelerinden biri olduğunu ortaya koydu. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü’nün 2003 yılında başlayan araştırmasına göre, Anadolu’da yaşayan insanlar, Sibirya’dan Finlandiya’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a ve Hindistan’dan Kafkaslara kadar birçok farklı halkın genlerini taşıyor.

95 bölgeden örnek alındı

Aralarında Türk uzmanların da bulunduğu 15 kişilik geniş bir ekip tarafından yapılan “Anadolu’nun Genetik Profili” isimli araştırmada, Türkiye’deki 95 farklı il ve ilçe merkezinde yapılan araştırmada toplam 523 kişiden alınan örnekler incelendi. Bu kişilerden 79’u kozmopolit bir kent olduğu için İstanbul’dan seçildi. Diğer bölgeler ise iklim, coğrafya, geçiş yolları üzerinde olması gibi niteliklerine göre belirlendi.

En yüksek oran ’J geni’

İşte yapılan araştırmaya göre Anadolu’da yaşayan toplulukların taşıdığı genler:

J geni (Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkan): Yüzde 33.8

R geni (Avrupa): Yüzde 24

E geni (Afrika ve Güney Avrupa): Yüzde 11.4

G geni (İran ve Kafkas): Yüzde 11

I geni (Kuzey ve Doğu Avrupa): Yüzde 5.2

L geni (Hindistan): Yüzde 4.2

N geni (Sibirya ve Finlandiya): Yüzde 3.9

C, Q ve O geni (Orta Asya): Yüzde 3.4

K geni (Pakistan): Yüzde 2.5

A geni (Afrika): Yüzde 1

Atasoy: Anadolu, ırkların kaynaşma potası

Stanford Üniversitesi’nin araştırmasında çalışan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü eski Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, araştırmada insanın genetik köklerinde hiç değişmeyen iki örneği yani anneden çocuklarına geçen mitokondriyal DNA ve babadan çocuklarına geçen Y Kromozomunun incelendiğini söyledi: “İlk insanları Kenya civarından göçe çıktı ve tamamı Maveraünnehir’i iki kol halinde geçti. Doğu Akdeniz‘le Hint Okyanusu arasında olan bu bölgeden iki kolda Anadolu’ya geldiler. Anadolu, insanlık tarihi için anahtar coğrafyadır. Anadolu üzerinden bir kol Avrupa’ya diğer kol ise Orta Asya ve sonrasında Kuzey, Güney ve Uzak Doğu’ya gittiler. DNA şifrelerimizde dünyanın bütün DNA kökleri bulunmakta. Anadolu tüm ırklar, etnik unsurlar ve medeniyetler için bir kaynaşma potasıdır.”

Türkler Avrupa’nın en karışık halkı

İSVİÇRE merkezli iGenea şirketinin geçen mayıs ayında yaptığı araştırmaya göre ise, Avrupa’da yaşayan halklar arasında genetik anlamda “en karışık ve en az safkan” olan topluluk Türkiye halkı.

Türkiye’de “safkan Türk” tartışması yaratacak araştırma için Avrupa’nın dört bir yanından DNA örnekleri toplayan ve bunlar üzerinde analizler yapan bilim adamları Türkiye’de yaşayan Türkler’in sekiz farklı etnik gruba ait genleri taşıdığını belirledi. Çalışmada Avrupa’da “safkan” olmaya en yakın halkın ise Ruslar olduğu ortaya çıktı.

Ari ırk için İkinci Dünya Savaşı’nı çıkaran Almanların genetik yapısında ise sadece yüzde 25 Cermen genleri bulunduğu ve hatta genlerinin yüzde 10’luk bir kısmının da Yahudi ırkından geldiği belirlendi. iGenea yetkililerinin araştırmanın “en büyük sürprizi” olarak açıkladığı Türkiye sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan insanların genetik yapısı incelendiğinde 8 farklı etnik gruba ait izler bulunuyor.

Avrupa ve Türkiye’nin çevresindeki bölgede bu kadar karmaşık bir genetiğe sahip olan başka bir millet daha yok.

Türklerin taşıdığı genler ise şöyle: 1) Türk, 2) Berberi, 3) Yunan, 4) Alman, 5) Slav, 6) Arap, 7) Yahudi, 8) Balkan