Geri Dön

Zam geldi! En düşüğü 4.506.80 TL oldu, SGK tarafından ödeniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aylık olarak ödeniyor. Temmuz ayı itibarı ile ödeme miktarı arttı. En düşüğü 4.506.80 TL oldu. Dul ve yetim maaşı alanlara aylıkları zamlı olarak ödendi. Ödeme miktarı sigortalılık süresine, ölüm aylığı bağlanma zamanına göre değişiyor. İşte zam sonrası dul ve yetim aylığındaki farklar...

Zam geldi! En düşüğü 4.506.80 TL oldu, SGK tarafından ödeniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında standart tek bir emeklilik çeşidi bulunmuyor. Yaşlılık, malullük, ölüm, iş kazası-meslek hastalığı sigortalarından duruma göre bir veya iki aylık/gelir bağlanması söz konusu. Yine bağlanacak olan aylık/gelir sigortalının çalışmaları, çalıştığı dönemler, ölmüşse ölüm tarihi ve nedeni gibi birden çok duruma göre mevcut Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ya da bu kanunla mülga SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK veyahut Tarım Bağ-Kur kanunlara göre değişiyor. Aynı şekilde bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları da değişiklik gösteriyor. 

Gelir ve aylıklar her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeniyor. Buna 2022/Ocak-Haziran süresi TÜFE oranı %42,35 olarak belirlendiğinden 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için ölen sigortalıların dul eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü bulundukları anne ve babalarına belirtilen durumlar tek tek göz önünde bulundurularak SGK tarafından yeniden belirleniyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş dul ve yetim maaşlarına yapılan zam ile ilgili detayları yazdı. İşte o yazı...2000 YILINDAN ÖNCE OLAN SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN ÖLÜM GELİRLERİ

SGK (5510 s.) Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden önce olup, son takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirleri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Zam geldi En düşüğü 4.506.80 TL oldu, SGK tarafından ödeniyor

SGK KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA ÖLENLERİN HAK SAHİPLERİ

SGK (5510 s.) Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Zam geldi En düşüğü 4.506.80 TL oldu, SGK tarafından ödeniyor

ÖLEN SİGORTALININ SADECE 2000 YILI SONRASI HİZMETİNİN BULUNMASI

Ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması hâlinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Zam geldi En düşüğü 4.506.80 TL oldu, SGK tarafından ödeniyor

4447 S. KANUNA GÖRE BAĞLANACAK ÖLÜM GELİRİ

SGK (5510 s.) Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.
01.07.2022 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 215,70 TL olduğundan alt sınır geliri: 215,70 x 30 x %35 = 2.264,85 TL’dir.

Diğer yandan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı; 2022/Temmuz-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 215,70 x 30 x %85 = 5.500,35 TL’den, az olmayacaktır.