Geri Dön

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Sözleşmeli bilişim personeli özel şartları ve başvuru süreci…

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere 10 kişinin işe alınacağına bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Sözleşmeli bilişim personeli özel şartları ve başvuru süreci…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada personel alımının “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” uyarınca yapılacağı ifade edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak Sözleşmeli bilişim personeli özel şartları ve başvuru süreci…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak Sözleşmeli bilişim personeli özel şartları ve başvuru süreci…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak Sözleşmeli bilişim personeli özel şartları ve başvuru süreci…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak Sözleşmeli bilişim personeli özel şartları ve başvuru süreci…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak Sözleşmeli bilişim personeli özel şartları ve başvuru süreci…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak Sözleşmeli bilişim personeli özel şartları ve başvuru süreci…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana başvurular 8 ile 14 Mart tarihleri arasında aşağıdaki sayfadan alınacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN