Gazete Vatan Logo

PTT personel alımı olacak mı? 2024 PTT 10 bin personel alımı ne zaman, PTT KPSS’siz personel alımı mı yapacak?

2024'te PTT'nin personel alımı ne zaman olacak sorusu oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle başvuru tarihleri ve alım yapılacak branşlar konusundaki belirsizlikler merak ediliyor. PTT'nin personel alımı yapacak mı olduğu da merak konusu. İşte 2024 PTT personel alımına ilişkin tüm detaylar...

PTT personel alımı olacak mı? 2024 PTT 10 bin personel alımı ne zaman, PTT KPSS’siz personel alımı mı yapacak?

PTT'nin personel alım tarihleri ve hangi branşlarda alım yapılacağına dair detaylar sorgulanıyor. PTT'nin resmi web sitesinde personel alımı ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Peki, PTT personel alımı olacak mı? 2024 PTT 10 bin personel alımı ne zaman, PTT KPSS’siz personel alımı mı yapacak?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?


2024 yılı PTT 10 bin personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Haberin Devamı

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Haberin Devamı

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.