Gazete Vatan Logo

Proje okullarına yönetici atama takvimi ve kılavuzu 2024! Proje okullarında yönetici atama EKYS şartı var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönetici görevlendirmesi için kılavuzunu yayımladı. 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu.

Proje okullarına yönetici atama takvimi ve kılavuzu 2024! Proje okullarında yönetici atama EKYS şartı var mı?

Proje okullarına yönetici atama kılavuzu yayımlandı. Kılavuz, eğitim kurumlarında görev almak isteyenlerin başvuru süreci ve gereklilikleri hakkında detaylı bilgiler içermektedir.

Başvuruların mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde bulunan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacağı belirtilmiştir. Başvuru yapacak adaylar, müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı pozisyonlarından yalnızca biri için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, en fazla 10 farklı eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

PROJE OKULLARINA YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_03/07151341_projeokullarinayoneticigorevlendirmekilavuzu.pdf

Proje okullarında yönetici atama EKYS şartı var mı?

Yönetici atama taslağında EKYS puanı şartının ekleneceği iddia edildi, ancak komuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

a) Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır. b) Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecektir. c) Duyurulan kontenjanlar; atama aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenebilecektir. ç) Bakanlığımız ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokollerle ilişkilendirilen ve protokollerinde, “Protokol Yürütme Kurulu (PYK)” ve merkezde “Protokol Danışma Kurulu (PDK)” oluşturulması hüküm altına alınmış proje okullarına yönetici görevlendirmeleri ulusal ve uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Haberin Devamı