Geri Dön
Personel AlımıSermaye Piyasası Kurulu (SPK) KPSS’den en az 55 puanla personel alacak! SPK giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) KPSS’den en az 55 puanla personel alacak! SPK giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) duyurdu! KPSS 55, 60, 65 ve 70 puanla SPK’ya personel alınacak! Yayımlanan ilana göre, SPK, genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 17 memur, teknik hizmetler sınıfında bulunan 2 teknisyen ile yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 2 aşçı ve 8 hizmetli kadrosuna personel alımı için giriş sınavı yapacak. Peki, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SPK personel alımı şartları ve giriş sınavı başvurusu!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) KPSS’den en az 55 puanla personel alacak! SPK giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) personel alımı ilanı yayınlandı. SPK personel alımı için yayınlanan ilana göre, İstanbul ve Ankara’da istihdam edilmek üzere 17 memur, 2 teknisyen, 2 aşçı ve 8 hizmetli alacak. Alınacak personel için giriş sınavı yapılacak. Peki, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SPK personel alımı şartları ve giriş sınavı başvurusu!

SPK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları 17.01.2022 - 01.02.2022 tarihleri arasında SPK, resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek. Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra sözlü giriş sınavına katılabileceklerin isimleri, sınavın tarihi ve yeri Kurulun http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ilan edilecek.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle Memur ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,

4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,

5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.

6) ÖSYM tarafından 2020 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

SPK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacak. Sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden (www.spk.gov.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacak.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınavın SPK tarafından yapılacak ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacak. Sözlü sınav, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Dil Bilgisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacak.

Bu çerçevede sözlü sınavda adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), d) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilecek.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN