Geri Dön
Personel Alımıİstanbul Büyükşehir Belediyesi 67 itfaiye eri ve zabıta alacak! İşte İBB memur alımı şartları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 67 itfaiye eri ve zabıta alacak! İşte İBB memur alımı şartları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) duyurdu! Memur kadrosuna 67 itfaiye eri ve zabıta alınacak! İlan Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımı şartları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 67 itfaiye eri ve zabıta alacak! İşte İBB memur alımı şartları!

İBB personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alınacak. Başvuru yapacak adayların KPSS’den en az 70 puan almaları gerekiyor. Peki, İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımı şartları!

İBB MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; adayların 5 Eylül 2022 – 9 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-isbasvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerekiyor. Adaylara, uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacak. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecek. Ayrıca bu adayla gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacak. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacak.

İBB MEMUR ALIMI ŞARTLARI!

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

- İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 5. İtfaiye Eri kadroları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. (1 adet)

c) 2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu internet çıktısı (1 adet)

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

h) Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet) Başvurular elektronik ortamda tamamlanacak olup adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN