Geri Dön
Personel AlımıFırat Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Fırat Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Fırat Üniversitesi duyurdu! Sözleşmeli personel alınacak! İlan Resmi Gazete’de yayınlandı. Fırat Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göre, üniversite birimlerinde görevlendirilmek üzere, hemşire, psikolog, sağlık tenikeri, temizlik personeli, hasta bakımı personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Başvurular 6 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Peki, Fırat Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Fırat Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

Fırat Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Fırat Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre, hemşire, psikolog, sağlık tenikeri, temizlik personeli, hasta bakımı personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Peki, Fırat Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Fırat Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Genel Şartlar:

a)Türk Vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e)657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3-2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

Fırat Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak İşte başvuru şartları

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)

2-Vesikalık fotoğraf,

3-KPSS sonuç belgesi,

4-Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar ilan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını tarayarak sisteme yükleyecektir.)

5-Başvuru süresi içerisinde alınmış olmak kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belge (Sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar Resmi veya Özel Sağlık Kuruluşlarından almış oldukları beden kitle endeksini açıkça belirtilen belgeyi sisteme yükleyecektir.)

6-Görev belgesi ve SGK dökümü (Sadece Destek Personeli (Hasta bakımı ve temizliği) pozisyonuna başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı belgeyi ve SGK hizmet dökümünü sisteme yükleyecektir.)