Geri Dön
Personel AlımıAntalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacak. Yayınlanan ilana göre, adayların KPSS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular 30 Mayıs’ta başlayıp 3 Haziran’da bitiyor. Başvuru için şartlar ve istenen belgeler ilanda yayınlandı. Peki, Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı şartları!

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

Antalya Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 100 zabıta memuru alınacak. Yayımlanan ilana göre, adayların KPSS’den 70 puan almış olmaları gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar ilanda yayınlandı. Peki, Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı şartları!

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

30 Mayıs- 3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 ÖZEL ŞARTLAR

- İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Formu www.antalya.bel.tr adresi üzerinden temin edilecek. Adaylar, elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler