Geri Dön
Personel Alımı2022 Bilirkişilik başvurusu ne zaman son? Bilirkişilik Eğitimi ne zaman başlıyor?

2022 Bilirkişilik başvurusu ne zaman son? Bilirkişilik Eğitimi ne zaman başlıyor?

Bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacak. Başvuru şartları belli oldu! Başvuru şartlarını taşıyanlar Bilirkişilik Temel Eğitimi alacak. Adalet Bakanlığı’nın duyurusuna göre bu yıl için bilirkişi alımları için başvurular Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılabilecek. Peki, 2022 Bilirkişilik başvurusu nasıl yapılır? Bilirkişilik Eğitimi başvuru şartları ne? 2022 Bilirkişilik başvurusu ne zaman son? Bilirkişilik Eğitimi ne zaman başlıyor? Kimler Bilirkişi olabilir? İşte bilirkişi başvuruları ile ilgili detaylar…

2022 Bilirkişilik başvurusu ne zaman son? Bilirkişilik Eğitimi ne zaman başlıyor?

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bu yıl için bilirkişi alımları için başvurular başladı. Bilirkişi olarak başlayanlar ayda 7 bin 250 TL ile 19 bin 250 lira arasında kazanabiliyor. Başvurular Şubat ayı sonunda tamamlanacak. Peki, 2022 Bilirkişilik başvurusu nasıl yapılır? Bilirkişilik Eğitimi başvuru şartları ne? 2022 Bilirkişilik başvurusu ne zaman son? Bilirkişilik Eğitimi ne zaman başlıyor? Kimler Bilirkişi olabilir? İşte bilirkişi başvuruları ile ilgili detaylar…

2022 BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat’a kadar yapılabilir. Elektronik imza ile ‘bilirkisi.uyap.gov.tr/main/bilirkisi/giris.jsp’ adresinden sisteme giriş yapılarak ilk defa müracaat edecekler ‘başvuru yap’, mevcut listelerde yer alan bilirkişiler ise ‘yenileme talebi gönderme’ menüsünden işlemleri gerçekleştirebilir.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak.

2- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece “Kamulaştırma” uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma şartları aranır.

3- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 05 kodlu Kamulaştırma temel uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları ve bilirkişilik temel eğitimini almış olmaları şartıyla, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.

4- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

5- Meslek öncesi eğitimde ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

BİLİRKİŞİLER NE KADAR KAZANIYOR?

Bir bilirkişiye yılda ortalama 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına en az 290 lira, en fazla ise 770 lira ödeniyor. Yılda 300 dosyaya bakan bilirkişinin kazanacağı para yılda 87 bin lira ile 231 bin lira arasında, ayda ise 7 bin 250 lira ile 19 bin 250 lira arasında değişiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat’a kadar yapılabilir.

BİLİRKİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELER?

Bilirkişiler; raporunda çözüm uzmanlığı, özel ya da teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında bir açıklama yapmaz ve hukuki bir değerlendirmede bulunamaz.

Kendisine tevdi olunan görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Görevi kısmen ya da tamamen bir başka kişiye devredemez.

Kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin, öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla görevli olan bilirkişi, bu gizliliği görevi sonlandıktan sonra da sağlamalıdır.

Aynı konuda bir kez rapor alabilir. Fakat raporda mevcut olan bir eksiklik durumu söz konusu ise bu eksikliğin ya da belirsizliğin giderilmesi için ek rapor talebinde bulunabilir.

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

İlk kez bilirkişilik yapacak olan ve başvurusu kabul edilenler 24 saat eğitime tabi tutuluyor. İlk defa bilirkişilik yapacak olanların başvurmaları dışında, mevcut bilirkişilerin de her yıl yenileme başvurusu yapmaları gerekiyor.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN