Gazete Vatan Logo

ÖGG ne zaman, ayın kaçında? 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir, ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), için az bir süre kaldı. Sınava katılım sağlayacak adaylar hazırlıklarını yaparken, ÖGG sınav giriş belgelerinin ilan edilip edilmediğini de sorguluyor. Arama motorları üzerinden, Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt aranıyor.

ÖGG ne zaman, ayın kaçında? 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir, ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖGG sınavı hazırlıkları sürüyor. 2021 yılı takvimine göre, Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediliyor. Adayların sınav anında bulundurması gereken belgelerden biri de ÖGG sınav giriş belgesi olacak. Peki, ÖGG ne zaman, ayın kaçında? 94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir, ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖGG ne zaman, ayın kaçında?

Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

94. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ÖGG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖGNET üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabiliyor.

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Haberin Devamı