Gazete Vatan Logo

MEB yönetici atama yönetmeliği 2024! Yönetici atama yönetmeliği yayımlandı?

MEB yönetici atama yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı.

MEB yönetici atama yönetmeliği 2024! Yönetici atama yönetmeliği yayımlandı?

Yönetici Atama Yönetmeliği 2024 Resmi Gazete ile yayımlandı. MEB yönetici atama ek-2 formu, yönetici değerlendirme formu en son hali belli oldu. İşte detaylar...

1- Şube Müdürlerine Sınavsız Okul Müdürlüğü Hakkı: Milli Eğitim Bakanlığından Şube Müdürü iken istifa ederek öğretmenliğe dönenler, önceden en az bir yıl okul müdürlüğü yapmış olmaları durumunda yeniden görevlendirme kapsamında "sadece boş kalan yerlere" sınavsız olarak Müdürlük başvurusu yapabilecekler.

İşte ilgili madde;

"MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır."

Haberin Devamı

2- Ek-1 ve Ek-2 Değerlendirme Formalarında puanlama kriterleri değişti.

- Alanı dışında yüksek lisans yapanlara ek puan kaldırıldı. Ancak proje okulları konusunda herhangi bir madde eklenmemesi eleştiri konusu olacak gibi.

- Öğretmenlerin hizmet puanı artık değerlendirmeye dahil edilecek ve hizmet puanının %3'ü ek puanı etkileyecek.

- Yönetici atamada artık eTwinnig, TÜBİTAK vs.. projeler de ve uluslararası yarışmalar, makaleler puan getirmeyecek.

- Okul, ilçe, il zümre başkanlarına puan verilmesine devam edecek.

3- 4 Yıl Dolamadan İstifa Edecek Okul Müdürleri ve Yardımcılarına Kötü Haber! Yöneticiliği tayin aracı olarak görenler engellenecek. Yeni düzenlemeye eklenen bir madde ile 4 yılı dolmadan istifa edenler yönetici olmadan önceki okuluna gönderilecek.

İşte ekelenen o madde;

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “alan değişikliğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve iller arası isteğe” ibaresi eklenmiştir.

Haberin Devamı

“(1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

öğretmen olarak atanır.”

4- Okul Müdürlerine İl İçi ve İl Dışı Tayin Hakkı: 1 yıl yöneticilik yapmış öğretmenler doğrudan idareci olmak için başvuru yapabilecekler.

Haberin Devamı

İşte eklenen yeni madde:

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır.

5- Okul bazlı yönetici atama getirildi. Buna göre ilkokulda sınıf öğretmeni dışında, ana okulunda okul öncesi öğretmeni dışında ve imam hatiplerde din kültürü öğretmenleri dışında başka branşlardan öğretmenler okul müdürü olamayacak.

İşte o madde:

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Haberin Devamı

“g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak,

ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,”

“(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir.”

6- Yer değişikliğinde süreler: Hem okul müdürleri hem de yardımcılar 4+ 4 olmak üzere toplamda en fazla 8 yıl sonra zorunlu yer değişikliğine tabi olmaya devam edecekler.