Gazete Vatan Logo

MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliği yayımlandı mı? Ortaöğretim kurumları yönetmeliği değişiklik olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı devam ederken Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. MEB yönetici atama yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından ortaöğretim kurumları yönetmeliği için araştırmalar hızlandı.

MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliği yayımlandı mı? Ortaöğretim kurumları yönetmeliği değişiklik olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına aday öğretmen ve öğretmen olarak atanacaklar ile halihazırda bu eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmen ve öğretmenleri kapsamaktadır.

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI MI?

Yönetmelik henüz yayımlandı.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 37. MADDESİ NEDİR?

Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişler;

  1. a) (Değişik:RG-21/6/2014-29037) Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde
  2. b) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayının sonuna kadar,
  3. c) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar, Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine nakil ve geçişler;

  1. a) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar,
  2. b) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.
  3. c) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana bakılmaksızın yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup şubat ayından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlara diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz. (5)(Mülga:RG-28/10/2016-29871)

Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Özel temel lise öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ise Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararlarına göre gerçekleştirilir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Haberin Devamı

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.

Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun işleyişine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça düzenlenir.