Gazete Vatan Logo

BES'te ucuz kredi fırsatı! Resmen ilan edildi, detayları belli oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) katılımcıları için ucuz kredi imkanı getiriliyor. Buna göre; BES'e katılmış olanlar ucuz kredi fırsatı ve birçok avantajdan faydalanacak. Konuyla ilgili detaylardan bahseden TÜRKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, milyonlar tarafından merak edilenleri açıkladı.

BES'te ucuz kredi fırsatı! Resmen ilan edildi, detayları belli oldu

ALİCAN YILDIRIM / alican.yildirim@gazetevatan.com

Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) katılımcılarını etkileyen ucuz kredi detayı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete yer alan detaylara göre; BES birikimlerini alacağın devri sözleşmesi ile bankaya devredip daha ucuz kredi alabilecek. BES alacaklarını bankaya devreden katılımcı cağın devri sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre boyunca BES sözleşmesini sonlandıramayacak. BES kullanıcısının borcu bittikten sonra eğer katılımcı isterse BES sözleşmesini sonlandırabilecek. Bu değişiklikler ise  6 ay sonra devreye girecek. TÜRKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez konuyla ilgili milyonlarca BES katılımcısının merak ettiği detayları açıkladı.

"ALACAKLAR DEVREDİLECEK"

Resmi Gazete yayımlanan yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulunan Ölmez, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun; 28.3.2023 tarih 32146 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan; Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğe eklenen 26 C Maddesi gereği; BES katılımcısı birikmiş primlerinden kaynaklanan alacaklarını, "alacağın devri sözleşmesi” ile bankaya devredip, tüketici kredisi kullanma olanağı getirilmiştir. Bu uygulama ile, gelişmiş ekonomilerden aldığımız örnekle uygulamaya konulan BES aynı ülkelerdeki uygulamalara benzerlik getirilmiştir. Ancak, gelişmiş Ülkelerdeki sigorta primleri genellik proje hatta uluslararası proje kredilerinde kullanılmaktadır." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"HER BANKA KENDİ ESASLARINI BELİRLEYECEK"

Yapılan düzenlemenin neden yapıldığıyla ilgili fikirlerinin anlatan Ölmez, "Yönetmelikte bu düzenlemenin yapılmasının nedenlerinden birinin, Ülkemizde yaşanılan ekonomik sıkıntı nedeni ile gönüllü olarak BES katılımcısı olan vatandaşların, sistemden vazgeçerek, biriken paralarını geri talep etmeleri olduğunu düşünüyorum., 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan bu hüküm ile her banka kendi kredilendirme esaslarını saptayacaktır." ifadelerini kullandı.

"TEMERRÜT İŞLEMİ YAPILACAK"

Haberin Devamı

Çekilecek krediyle birlikte BES hesapların durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan, Ölmez, "Ancak; Yönetmelikten anlaşıldığı kadarıyla; Kredi puanı yetersiz ve olumsuz olan BES katılımcısı, biriken sigorta priminin belli bir oranında krediye ulaşacaktır, paralel olarak bankalar da teminatı nakit olan kredi müşterisine sahip olacaktır. Kullandırılacak bu kredilerde, gecikme olması halinde, Tüketici kredileri gibi 3 ay beklenilmeyecek, 1. Ayın sonunda temerrüt işlemi yapılacaktır. Kullanılan kredi müddetince, BES katılımcısı ile ilgili Banka arasındaki sözleşme fesih edilip, BES primleri başka Bankaya taşınamayacaktır." dedi.

"YAPILAN YENİLİKLER BES'E YARAR"

Yapılan düzenlemenin BES'e yarar sağlayacağına dikkat çeken Ölmez, "Özetle; BES katılımcısı kendi birikimini, faiz ve masraf vererek tüketici kredisi olarak kullandırılma olanağı getirilmiştir. BES de getiri ve diğer hizmetler için ivedilikle değişiklikler yapılması gereklidir. Aksi takdirde halen sağlanamayan sistemin oturması uzun zaman daha oturmayacaktır. Yapılan düzenlemelerin sistemden ayrılmaları engellemesi umuduyla." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

VEFAT HALİNDE MİRASÇILARA ÖDENECEK

Sözlerine devam eden Ölmez, "Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikim, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin 4721 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenecek." şeklinde konuştu.