Geri Dön

Devlet Demiryolları memur alımı ilanı verdi! | Başvuru tarihi ve şartları nelerdir?

Devlet Demiryolları memur alımı ilanı verdi. TCDD Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alınacağı duyurdu. Peki Devlet Demiryolları memur alımı şartları nelerdir? Devlet Demiryolları memur alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Devlet Demiryolları memur alımı ilanı verdi! | Başvuru tarihi ve şartları nelerdir?

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, 4 müfettiş yardımcısı alınacağını duyurdu. İşte Devlet Demiryolları memur alımı başvuru detayları…

DEVLET DEMİRYOLLARI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 80 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacak olup, 80.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8)Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

SINAV İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik belgesinin fotokopisi,

2) Sınav Başvuru Formu (www.tcdd.gov.tr internet adresinden veya elden teslim alınan),

3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

4) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm), ile TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

1) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

2) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

4) Adayın özgeçmişi,

5) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm), Sayfa 3 / 4 6) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dışında, yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi,

DEMİRYOLLARI SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi ve Saati

Yazılı sınav 15 Şubat 2020 (Cumartesi) tarihinde 09.30-15.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Sınav Yeri

TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.