Geri Dön
Personel AlımıAFAD personel alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? AFAD personel alımı ilanı düzenlendi!

AFAD personel alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? AFAD personel alımı ilanı düzenlendi!

AFAD personel alımı ne zaman, başladı mı? AFAD 1749 kişiyi istihdam edecek. AFAD 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapacak. Bir süre önce yayınlanan ve aranan şartlar arasında yer alan bazı konularda değişiklik yaşandı. Yayımlanan kılavuzda AFAD personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı ve istenilen şartlar da belirtildi. Peki, AFAD personel alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? AFAD personel alımı ile ilgili detaylar…

AFAD personel alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? AFAD personel alımı ilanı düzenlendi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’na personel alınacak. Personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak. AFAD geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilanda düzenlemeye gitti. AFAD'dan yapılan o açıklama; Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile diğer pozisyonlara sözleşmeli personel alımıyla ilgili 31/10/2021 tarihli ve 31645 sayılı Resmî Gazete ile afad.gov.tr adresimizde yayımlanan; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alım İlanı’nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan “2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.” maddesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı’nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan “2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.” maddesi iptal edilmiştir. Peki, AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD personel alımı başvuru şartları ne?

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A)bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenenbir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmişveya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.

2.2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretimkurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarındanmezun olmak.

2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretimkurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durumve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.

2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.’de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

2.8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

2.9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

2.11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

1101 ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ İÇİN GİRİŞ SINAVI UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

648 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler