Gazete Vatan Logo

Amenerrasulü duası nasıl okunur? Amenerrasulü duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Amenerrasulü Duası yararları ve faziletleri...

Amenerrasulü duası olarak bilinen dua Kuran'daki Bakara Suresi'nin son 2 ayetidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s) Miraç gecesi vahyedilen Bakara Suresinin son iki ayeti hadis kaynaklarında da yer alınır. Önemi bir yere sahip olan bu dua yatsı namazının ardından okunur. Peki, Amenerrasulü duası anlamı, fazileti nedir? Amenerrasulü duası nasıl okunu?

Amenerrasulü duası nasıl okunur? Amenerrasulü duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Amenerrasulü Duası yararları ve faziletleri...

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi, 286 ayetten oluşmuştur. En uzun sure olan Bakara suresinin son iki ayeti ise "Âmene'r-Rasûlü" duası okumanın faziletleri hakkında önemli bilgiler bulunur. Peygamber Efendimiz de Amenerrasulü için ‘’cennet hazinelerinden indirilmiştir’’ buyurmuştur.

AMENERRASULÜ DUASI NASIL OKUNUR?

Amenerrasulü duası sık sık ve bilhassa geceleri edilen dualar arasında yer almaktadır. Amenerrasulü ayrıca hat sanatçılarının en sık eserlerine konu olmuş bir duadır.

AMENERRASULÜ DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Amenerrasulü duasının Arapça okunuşu şöyledir:"Amenerrasulü bima unzile ileyhı mın Rabbihi vel mu'minun, kullun amene billahi ve melaikethi ve kutubihi ve rusulih, la nüferrigu beyne ehadin min rusulih ve galu semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min gablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va'fu anna, vağfir lena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin."

Haberin Devamı

Amenerrasulünün Türkçe Okunuşu ve tefsiri ise şu şekildedir: "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler.

Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Şöyle dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz. Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız Sanadır." Bakara Suresi 285. Ayette Allah-u Teala bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.

Onun kazandığı iyilik kendi yararına ve kötülük de kendi zararınadır. Şöyle söyleyerek dua ediniz: " Ey Rabbimiz. Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz. Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et."

RAMAZAN AYINDA AMENERRASULÜ DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Haberin Devamı

Müminlerin ibadetlerinin arttığı bir zaman dilimi olan Ramazan ayında bol bol Amenerrasulü duasının okunması tavsiye edilir. Nitekim Bakara Suresinin son iki ayeti hakkında çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. Buhari "Bakara Suresinin sonunda 2 ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter." demiştir.

Bir başka hadiste ( Tirmizi) şöyle denmektedir: "Bu iki ayet bir evde 3 gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz." Darimi ise bu dua hakkında şunları söylemiştir: " Allah-u Teala, Bakara Suresini 2 ayetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğrenin, kadınlarınıza, çocuklarınıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir hem duadır hem de Kuran'dır." Birçok kaynakta bu iki ayet için arşın altındaki hazineler ya da cennet hazineleri ifadelerinin kullanıldığı görülmektedir. Amenerrasulü duasının bereketi ve fazileti sayılamayacak kadar büyük olup devam etmenin de sevabı çok fazladır. Amenerrasulü duasını okumanın fazileti çok büyüktür:

Amenerrasulü duası kötülerden ve kötülerin şerrinden korunmak için sık sık okunur.

Haberin Devamı

Amenerrasulü duası çok şifalıdır. Bu sebeple bu dua hastalara ve şifa arayanlara çokça okunur.

Amenerrasulü duasının okunduğu eve şeytanın asla girmeyeceği rivayet edilmektedir.

Amenerrasulü duasının felaketlerden korunmak için bol bol okunması gerektiği söylenir. Evlerde bu duanın sıklıkla okunması ve dinlenmesi tavsiye edilmiştir.

Amenerrasulü duasının cinlerden ve şeytanlardan daima koruduğuna inanılır. Bu sebeple de bu duaya düzenli bir biçimde devam edilmesi önerilir.

Amenerrasulü duasının bilhassa her gece okunmasına dikkat edilir.

Bilhassa Yatsı namazından sonra Amenerrasulü duası okunur.

Bu iki ayetin cennette çok büyük ecir ve mükafatının olacağı bildirilmiştir.

Yine hadislerde Amenerrasulü duasının okuyana cennete çok güzel müjdeler ve güzellikler getireceği anlatılmaktadır.