‘Onun gören gözü ben olurum benimle yürür’

Haberin Devamı

Dünden devam

“Allah’ta yok olup O’nunla yaşamak” anlamına gelen duruma bir kutsal hadiste şöyle işaret buyurulmuştur: “Kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. O kadar yaklaşır ki onun gören gözü ben olurum benimle görür, işiten kulağı ben olurum benimle işitir, tutan eli ben olurum benimle tutar, yürüyen ayağı ben olurum benimle yürür” (Buhari, Rikak: 38).

Kulun Allah ile görmesi, O’nunla konuşması, O’nunla tutup, O’nunla yürümesi kendi varlığını yitirip Hak’ta yaşaması demektir. İşte bu noktaya gelen kulun ruh aynası üzerindeki örtüler kalkar, ona Hakk’ın gayb âleminden ışıklar, bilgiler sızar. Ancak dünyada bu hal, kısa sürer. Asıl süreklilik, ruh üzerindeki perdenin tamamen kalkacağı, bütün maddi bağların çözüleceği ölümden sonra başlayan ahiret âleminde olur. Dünyada ruhu arıtmak ve onun meziyet ve kabiliyetlerini geliştirmek için ibadet gerekir. Yaratan’ı sevgiyle düşünmeliyiz. Bu düşünmek gönülde önce Allah sevgisini, sonra O’nun sanatı olan yaratıklar sevgisini geliştirir. Hakk’a tam teslim (Müslüman) olan, çevresine güzellik, barış ve huzur dağıtan bu insan (insan-i kamil) düzeyine ulaşır. Yaratan’ın hatırına yaratılanı sever. Kimseyi incitmez. İnsanı bu olgunluk düzeyine, kamil insan mertebesine ulaştıran Allah’a kulluktur.

İsim koyma sorunu

SORU: Çocuklara koyacağımız ismin dini anlamı mı yoksa mana anlamı mı olması gerekiyor? Enes ismi nedir? (Ahmet Çopur)

CEVAP: Puta taparlığı çağrıştırmayan ve anlamı olan her isim makbuldür. Mesela Abdullat: Lat adlı putun kulu demektir ki Müslüman böyle bir isim kullanmaz. Peygamberimiz buna benzer isimleri değiştirmiştir. Ömer, Osman, Ali, Muhammed, Hasan bunların hepsi İslâm’dan önce kullanılan isimlerdi. Ama Abduluzza ismi Abdullah olarak değiştirilmiştir. Abdullah, Allah’ın kulu demektir. Abduluzza ise Uzza adlı putun kulu anlamına gelir. Enes ise “üns” kökünden gelen bir isimdir. Üns biriyle arkadaşlık, sıcak sohbet etmek, ülfet, dostluk, insanlık etmek anlamlarına gelir. Enes de can dostu, ülfet edilen kişidir.

DİĞER YENİ YAZILAR